Premie voor vooronderzoek met ingreep in de bodem tijdelijk uitgesteld

Archeologie

 

Naar aanleiding van de gewijzigde archeologieregelgeving die op 1 april 2019 in werking trad, kondigden we dit voorjaar ook de nieuwe premie voor vooronderzoek met ingreep in de bodem aan. Occasionele bouwheren zullen deze premie kunnen aanvragen voor vooronderzoeken met ingreep in de bodem in het kader van verplicht archeologisch onderzoek bij vergunningsaanvragen.

 

Net zoals bij de premie voor buitensporige opgravingskosten zal deze premie forfaitair berekend worden. Daarvoor is een Ministerieel Besluit in opmaak.

In tegenstelling tot wat we eerder communiceerden, zal de procedure daarvoor in juni nog niet afgerond zijn. Bouwheren kunnen de premie voorlopig dus nog niet aanvragen. We houden je via onze website op de hoogte vanaf welke datum dit wel mogelijk is.

Zodra de nieuwe minister van onroerend erfgoed bekend is, gaan we samen met hem of haar na welke oplossingen we kunnen bieden aan bouwheren die een premie willen aanvragen voor vooronderzoeken waarvan de archeologienota of nota onlangs al een aktename verkreeg of die in de nabije toekomst zal verkrijgen.