Presentaties en verslag van de interactiedag voor de Vlaamse archeologiesector beschikbaar

Archeologie

Op 26 september organiseerden we een interactiedag voor de Vlaamse archeologiesector. Een 80-tal personen nam hieraan deel vanuit verschillende rollen in die sector.

 

Erkende archeologen en hun medewerkers, mensen in dienst van erkende onroerenderfgoedgemeenten en IOED’s, medewerkers van onroerenderfgoeddepots, archeologen in overheidsdienst en anderen gingen in de namiddag de interactie aan tijdens rondetafelgesprekken.

Het verslag van deze gesprekken is intussen klaar en online beschikbaar. Ook de presentaties uit de voormiddag kan iedereen (her)bekijken op onze slideshare. Uit de feedbackbevraging die we nadien lanceerden, leerden we heel wat nuttige inzichten. Dankjewel voor de uitgebreide respons.

Meer informatie vind je op deze pagina.