Presentaties studiedag landschapskarakterisatie

Landschappen

Op donderdag 17 oktober 2019 organiseerde de Vlaamse overheid samen met de universiteit van Newcastle een studiedag over landschapskarakterisatie.De presentaties van die studiedag vind je nu terug op de pagina van onze collega's van het departement Omgeving.

 

We organiseerden deze studiedag omdat Vlaanderen voor grote ruimtelijke opgaven staat op het vlak van klimaat, energie, landbouw, mobiliteit en wonen. Daarvoor zijn heel wat transities nodig. Om die in goede banen te leiden, moeten we de ruimte slim gebruiken en zorgzaam omgaan met het landschap. Maar hoe doen we dat?

Tijdens de studiedag werden volgende vragen besproken:

  • Hoe kunnen we de ruimtelijke kwaliteiten en het karakter van het landschap tastbaar maken?
  • Welke waarden, elementen en kenmerken zijn bepalend voor een gebied?
  • Waarom voelen we ons op de éne plek meer thuis dan op een andere?
  • Hoe brengen we de bepalende elementen en kenmerken van een landschap in kaart?
  • Hoe ontwikkelen we een instrument dat voor planners en ontwerpers de landschappelijke karakteristieken weergeeft?