Presentaties van de landschapscontactdag 2021

Op vrijdag 8 oktober organiseerden we onze jaarlijkse Landschapscontactdag. Thema dit jaar waren vroeg gecultiveerde landschappen of zogenaamde open fields. We waren te gast in de weinig verstedelijkte regio rond Landen.

Open field-systemen bestonden al in de Romeinse periode en kwamen tot bloei in de middeleeuwen. Het zijn duidelijk herkenbare open akkercomplexen, veelal ontwikkeld op de meest vruchtbare en de best bewerkbare bodems van een bepaalde regio.
De privatisering van gronden en het uitdoven van gemeenschappelijke gebruiksrechten betekende in veel gevallen het einde van de open akkercomplexen, zodat relicten daarvan schaars en vaak moeilijk te interpreteren zijn. Door het continue en enigszins eentonige landgebruik zijn deze entiteiten vaak onderbelicht gebleven bij de studie van het landschap. Net de standvastigheid van deze oude landbouwlandschappen vraagt om een herwaardering vanuit verschillende disciplines.

De presentaties kan je via onderstaande linken bekijken: