Procedure indienen van een restauratie- en archeologiepremiedossier gewijzigd

Sinds 1 januari 2014 is het aandeel van de provincies in de restauratie- en archeologiepremies afgeschaft.  Dit is een afspraak die werd opgenomen in de bestuursakkoorden die de Vlaamse overheid met elk van de vijf provincies afsloot.

Voor de premienemer verandert er niets. Al beloofde premies zal je ook ontvangen. Het aandeel van de provincie wordt namelijk overgenomen door de Vlaamse overheid.

Voor lokale besturen en kerkfabrieken verandert de weg om het dossier in te dienen. Omdat de inzendplicht in het kader van administratief toezicht in hoofdzaak wordt uitgeoefend na een klacht is het niet nodig het dossier aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur te bezorgen.
Je bezorgt het ontwerpdossier rechtstreeks aan de provinciale diensten van het agentschap Onroerend Erfgoed.
Het aanbestedingsdossier en de aanvragen tot betaling bezorg je rechtstreeks aan het team premies in Brussel:

Agentschap Onroerend Erfgoed – team premies
Phoenixgebouw
Koning Albert II-laan 19 bus 5
1210 Brussel

Merk je dat er in de loop van het project aanvullende kosten voor meer- of bijwerken zijn? Bezorg ook dit dossier rechtstreeks aan de provinciale diensten van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Met vragen over de overheidsopdrachtenwetgeving kun je terecht bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.