Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ opgestart

Steden, gemeenten en kerkbesturen staan voor een grote uitdaging. Het vinden van andere bestemmingen voor kerken ligt immers niet voor de hand. Daarom kunnen zij voortaan ondersteuning aanvragen bij het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ om een haalbaarheidsonderzoek voor een herbestemming te organiseren.

De investeringscapaciteit van steden en gemeenten staat onder druk en de mogelijkheden om nieuwe publieke gemeenschapsfuncties in kerken te integreren, zijn beperkt. Iedereen is ook overtuigd dat transformaties van kerken niet alleen doordacht maar bovendien op een gevoelige en kwalitatieve manier moeten gebeuren.

Op vele plaatsen worden nu in lokale gesprekken suggesties, visies of parochiekerkenplannen ontwikkeld. Maar vooral de stap naar effectieve uitvoering blijkt uiteindelijk niet vanzelfsprekend. Er is vaak onzekerheid en twijfel of de ideeën wel realistisch, haalbaar en duurzaam zijn. Het aanbod voor begeleiding voor haalbaarheidsonderzoeken wil hier een antwoord op bieden.

Voortaan kunnen lokale besturen via een eenvoudige administratieve procedure een aanvraag indienen via het projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de potentiële herbestemming van een parochiekerk voor een nieuwe functie. Voor kerkbesturen loopt de kandidaatstelling via de gemeente. Meer informatie over het projectbureau, de aanvraag en het verloop van het begeleidingstraject vind je in het infodocument.