Rapporten archeologische onderzoeken online

In 2013 werden in opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed een aantal archeologische sites in Vlaanderen onderzocht met het oog op een toekomstige bescherming. De rapporten van deze onderzoeken zijn nu digitaal online raadpleegbaar via het OAR, het Open Archief van OE-publicaties.

Ondergronds

In tegenstelling tot ons monumentaal en landschappelijk erfgoed, meestal bovengronds en duidelijk zichtbaar aanwezig, is ons archeologisch erfgoed haast per definitie aan het oog onttrokken, doordat de sporen in de bodem aanwezig zijn. Om voor een archeologisch monument een inhoudelijk sterk en goed opgebouwd beschermingsdossier op te stellen, is vooreerst een goede kennis van de site vereist.

Onderzoek

In 2013 gaf het agentschap Onroerend Erfgoed opdracht om een aantal belangrijke archeologische sites te waarderen met het oog op een toekomstige bescherming. In Spiere-Helkijn (West-Vlaanderen) werd een middenneolithische site aanvullend onderzocht, in Riemst (Limburg) een site uit de Romeinse tijd, in Zoutleeuw werd onderzoek verricht naar de zogenaamde ‘Spaanse Citadel’ en in Antwerpen werd geofysisch onderzoek uitgevoerd binnen het ‘Nieuwerck’ van de Antwerpse kathedraal.

Deze onderzoeken werden uitbesteed aan verschillende archeologische studiebureaus. Bedoeling is een archeologische evaluatie en waardering uit te voeren via een combinatie van bureauonderzoek, booronderzoek, geofysisch onderzoek en – indien aangewezen – via een beperkt proefsleuvenonderzoek. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt nagegaan of een site voor bescherming als archeologische zone in aanmerking komt.

Rapport

De rapporten van deze onderzoeken zijn nu digitaal online raadpleegbaar via het OAR, het Open Archief van OE-publicaties. In het verleden liet de Vlaamse overheid al enkele tientallen gelijkaardige studies uitvoeren. De rapporten van eerdere onderzoeken zullen de komende maanden eveneens digitaal ontsloten worden.