Regelgeving voor dubbel beschermde topstukken vereenvoudigd

Regelgeving en beleid

Om het voor beheerders van dubbel beschermde topstukken eenvoudiger te maken en om nadelige premiepercentages weg te werken, zijn het Topstukkendecreet en het Onroerenderfgoeddecreet aangepast. Het uitgangspunt: toelatingen en financiële ondersteuning van werken aan dubbel beschermde topstukken regelen we vanaf 1 juni 2024 maximaal via het Topstukkendecreet.

Dubbel beschermde topstukken zijn cultuurgoederen of erfgoedelementen, onroerend door bestemming die tegelijk zijn beschermd door het Topstukkendecreet én door het Onroerenderfgoeddecreet. Dat wil zeggen dat deze objecten zeldzaam en onmisbaar zijn voor de Vlaamse Gemeenschap en tegelijk wezenlijk deel uitmaken van een beschermd onroerend goed. Van de huidige 1300 objecten op de Topstukkenlijst zijn er een 100-tal ook onroerend beschermd. Het bekendste voorbeeld is het Lam Godsretabel.

Wat verandert er precies?

Voor dubbel beschermde topstukken geldt vanaf 1 juni 2024 de toelatingsplicht en subsidiëring voor fysische ingrepen overeenkomstig het Topstukkendecreet en vervalt de toelatingsplicht en financiële tegemoetkoming van onroerend erfgoed. 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media behandelt deze aanvragen tot toelating, na advies van de Topstukkenraad. Bij aanvragen voor fysische ingrepen aan een topstuk dat ook is beschermd als cultuurgoed of als erfgoedelement onroerend door bestemming, zal de Topstukkenraad steeds Onroerend Erfgoed uitnodigen om deel te nemen met raadgevende stem

Voor topstukken geldt een meldingsplicht voor het verplaatsen binnen Vlaanderen en een toelatingsplicht voor het verplaatsen buiten Vlaanderen. Omdat het behoud van de bewaarplek voor cultuurgoederen en erfgoedelementen onroerend door bestemming van wezenlijk belang is, blijft de huidige toelatingsplicht van de onroerenderfgoedregelgeving van toepassing. Dat betekent dat voor het verplaatsen van een dubbel beschermd topstuk binnen Vlaanderen de toelating van het agentschap Onroerend Erfgoed nodig blijft. Voor het buiten de Vlaamse Gemeenschap brengen van een dubbel beschermd topstuk, moet van zowel het Departement Cultuur, Jeugd en Media als van het agentschap Onroerend Erfgoed of de erkende onroerenderfgoedgemeente toelating worden verkregen. 

Meer info over dubbel beschermde topstukken vind je op deze webpagina over topstukken.