Resultaten klantentevredenheidsenquête erfgoedpremie standaardprocedure

Als agentschap hechten we veel belang aan hoe onze klanten onze dienstverlening ervaren en welke suggesties er zijn om te kunnen verbeteren. In 2023 deden we daarom een korte bevraging bij klanten die een premiedossier indienden via ons E-loket. Over het algemeen blijken onze klanten tevreden te zijn over de samenwerking met ons agentschap en geven ze aan dat ze vlot geholpen worden. Als score gaven ze een gemiddelde van 8/10!

Jaarlijks worden ongeveer 1200 erfgoedpremies volgens de standaardprocedure aangevraagd, waarvan 85% via het E-loket. Van 10 juli tot 31 december stuurden we deze bevraging wanneer:

  • we een premieaanvraag weigerden;
  • we een uitbetalingsaanvraag goedkeurden of weigerden.

Het doel van deze korte bevraging was om onze dienstverlening beter af te stemmen op de wensen van de klant, en dit binnen het wettelijke kader. Dat deden we aan de hand van 7 vragen over ons advies en werkwijze, de behandeling van hun dossier en onze waarden.

De belangrijkste resultaten van de bevraging waren:

  • De complexiteit van de procedure vraagt om een duidelijke communicatie, waar we vandaag nog kunnen in groeien.
  • Het agentschap moet inzetten op verdere optimalisatie van het E-loket om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen.
  • De klanten zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking met het agentschap en geven aan dat ze vlot geholpen worden.
  • Als score kregen we een welverdiend gemiddelde van 8/10!

We gaan aan de slag met de resultaten en bedanken in de eerste plaats iedereen die heeft meegewerkt. Dankzij jullie feedback kunnen we verder onze dienstverlening optimaliseren.