Schade aan beschermd erfgoed na storm of overstromingen?

Restauratie

Heeft het beschermd erfgoed dat jij beheert of in je bezit hebt, door het noodweer (water)schade opgelopen? 

Weet dan dat het niet nodig is om een vergunning of toelating af te wachten. Je mag meteen voorlopig bewarende maatregelen nemen, in afwachting van een duurzamere oplossing. Zo voorkom je bijkomend verlies van erfgoedwaarden.

Je meldt elk schadegeval en de tijdelijke oplossing wel zo snel mogelijk aan je regionale dienst. Je vult daarvoor het onderstaande formulier in en bezorgt ons dit per mail. Heb je momenteel geen stabiele internetverbinding, dan mag je het formulier ook telefonisch aanvragen en ons per post bezorgen.