Stad en universiteit inventariseren het bouwkundig erfgoed in de Koninklijkelaan in Berchem

Inventaris

Het komende jaar zetten we in op het herinventariseren van het bouwkundig erfgoed langs de Koninklijkelaan in Berchem. Dat doen we samen met twee van onze trouwste partners op inventarisvlak: de Stad Antwerpen en de opleiding Erfgoedstudies van de Universiteit Antwerpen.

De erfgoedambtenaren van de Stad Antwerpen zijn de motor achter het project. Sinds 2011 zetten zij zich onafgebroken in om het bouwkundig erfgoed in hun stad, district per district, met zorg in kaart te brengen. Voor de eerste keer werken zij daarvoor samen met de opleiding Erfgoedstudies.

Al vele jaren is inventariseren daar een keuzevak. De studenten schreven al honderden inventarisfiches uit. Tot nu toe lag hun werkgebied in Gent en konden we hun werk gebruiken voor de fiches uit de Rijsenbergwijk en de wijk rond het Muinkpark.

Dit academiejaar is de interbellumarchitectuur langs de Koninklijkelaan in Berchem het onderwerp van hun opdracht. De selectie op basis van veldwerk is achter de rug. Nu volgt onderzoek in het stadsarchief en op basis van literatuur. Eind 2020 publiceren we de fiches van de studenten op de inventariswebsite van ons agentschap.