Standaardoplossingen voor de beveiliging van historisch waardevolle liften

Sinds 2003 moeten eigenaars van gebouwen met liften rekening houden met een aantal verplichtingen op het vlak van veiligheid.

Zo moet voor elke lift een gespecialiseerde risicoanalyse uitgevoerd worden. Voor historische liften is dit niet altijd evident. Sinds 2005 voorziet de regelgeving dan ook de mogelijkheid om voor historisch waardevolle liften alternatieven op maat voor te stellen die de erfgoedwaarden in stand houden. Door het aanpassingsbesluit van 2022 krijgen eigenaars van historische liften tijd tot 31 december 2027 om hun lift in functie van de veiligheid te moderniseren. Een voorwaarde is dat deze lift door het agentschap Onroerend Erfgoed geattesteerd is.

Een attest van ‘lift met historische waarde’ kan je aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed, dat op basis van de gevraagde informatie de authenticiteitsgraad onderzoekt. De aanvraagformulieren vind je op de pagina 'Veilige historische liften.'

In uitvoering van het aanpassingsbesluit van 2022 zijn voor de modernisatie van een geattesteerde historisch waardevolle lift, standaardoplossingen uitgewerkt die de belangrijkste esthetische elementen van deze liften moeten vrijwaren. Deze oplossingen geven aan hoe je moet omgaan met soms moeilijk betreedbare kooidaken, met open liftschachten en met vouwdeuren als kooi- en bordesdeuren. Ze informeren ook over elektronische beveiligingssystemen om deze liften veiliger te maken.

Meer informatie over deze standaardoplossingen is te vinden in de ‘Richtlijnen modernisatie historisch waardevolle liften’.

Voor de uitvoering van een risicoanalyse die rekening houdt met de erfgoedkenmerken en -elementen van de lift zie ‘Procedure voor de uitvoering van de risicoanalyse van een lift’.

Voor meer algemene informatie over de modernisering van bestaande liften, surf dan naar de webpagina van de federale overheid rond de modernisering van bestaande liften.

(c) foto: lift in Jan Van Rijswijcklaan 32, Antwerpen