Start openbaar onderzoek vaststelling provincie Oost-Vlaanderen

Op 1 april 2022 startte het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Oost-Vlaanderen. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 30 mei 2022.

Op 1 april 2022 startte het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed dat in de provincie Oost-Vlaanderen ligt. Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert het openbaar onderzoek. Het loopt zestig dagen en eindigt op 30 mei 2022.

Het dossier dat voorligt bij het openbaar onderzoek is integraal raadpleegbaar op onze website.

De vaststellingsprocedure resulteert in een besluit dat ondertekend wordt door de minister voor onroerend erfgoed, Matthias Diependaele. Met dit vaststellingsbesluit bevestigt hij dat alle erfgoedobjecten op de lijst op het moment van de vaststelling erfgoedwaarde(n) bezitten en bewaard zijn. Hierdoor worden een aantal rechtsgevolgen van toepassing die het behoud van het erfgoed stimuleren.

Zelf geen internet?

Het dossier van het openbaar onderzoek is niet beschikbaar op papier.

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je de gegevens raadplegen op een computer in ons kantoor in Gent. In het Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 te 9000 Gent, ben je welkom na afspraak op 09-276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.