Start openbaar onderzoek vaststelling provincie Vlaams-Brabant

Bouwkundig erfgoed

Op maandag 2 maart 2020 start het openbaar onderzoek over de vaststelling van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant. Maar liefst 7.000 gebouwen en constructies liggen voor om vastgesteld te worden als bouwkundig erfgoed. Het staat iedereen vrij om de kennis over dit erfgoed aan te vullen of de gegevens bij te stellen door deel te nemen aan het openbaar onderzoek. Tot en met 30 april 2020 kan je hiertoe een opmerking of bezwaar indienen.

Ruim 7.000 gebouwen en constructies verspreid over alle steden en gemeenten in de provincie liggen voor om vastgesteld te worden als bouwkundig erfgoed. Na afloop van het openbaar onderzoek wordt een definitieve lijst met de vast te stellen erfgoedobjecten bij het vaststellingsbesluit gevoegd. Door het vaststellingsbesluit te ondertekenen, bevestigt de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed dat alle erfgoedobjecten op de lijst erfgoedwaarde bezitten en voldoende goed bewaard zijn. Na de ondertekening van dit besluit gelden een aantal rechten en plichten om het behoud van het erfgoed te stimuleren.

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert het openbaar onderzoek van 2 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Alle gegevens die voorliggen zijn online raadpleegbaarIedereen die wenst deel te nemen aan het openbaar onderzoek kan via een digitaal formulier zijn opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken. 

Zelf geen internet? Je kan het dossier digitaal komen raadplegen in onze kantoren in Brussel en in Leuven. In de bibliotheek van ons hoofdkantoor in Brussel, Havenlaan 88, kan je terecht van maandag tot en met vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur. In het Dirk Boutsgebouw in de Diestsepoort 6 in Leuven, ben je welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.

Termijn openbaar onderzoek verlengd

Het openbaar onderzoek liep normaalgezien van 2 maart tot en met 30 april 2020. Naar aanleiding van de coronacrisis keurde de Vlaamse Regering een besluit goed met noodmaatregelen en later ook een aanpassing hiervan. De termijn van dit openbare onderzoek is op dit moment geschorst tot 11 mei 2020. De resterende termijn van 38 dagen loopt verder na die datum. Dit betekent in de praktijk dat het onderzoek wordt verlengd tot 18 juni 2020