Start openbaar onderzoek vaststelling provincie West-Vlaanderen

Bouwkundig erfgoed

Op 1 april 2023 start het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie West-Vlaanderen. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 30 mei 2023.

Op 1 april 2023 start het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie West-Vlaanderen. Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert het openbaar onderzoek. Het loopt zestig dagen en eindigt op 30 mei 2023.

Het dossier dat voorligt bij het openbaar onderzoek is integraal raadpleegbaar op de website van het https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-west-vlaanderen.

De vaststellingsprocedure resulteert in een besluit dat ondertekend wordt door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele. Met dit vaststellingsbesluit bevestigt hij dat alle erfgoedobjecten op de lijst op het moment van de vaststelling erfgoedwaarde(n) bezitten en bewaard zijn. Hierdoor worden een aantal rechtsgevolgen van toepassing die het behoud van het erfgoed stimuleren.

Zelf geen internet?

Het dossier van het openbaar onderzoek is niet beschikbaar op papier.

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je het dossier raadplegen op een computer in het VAC in Brugge. In het Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2, 8200 Brugge (Sint-Michiels), ben je welkom na afspraak op 050-24 81 50 of via west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be