Stel je kandidaat voor het Europees Erfgoedlabel 2023

Het Europees Erfgoedlabel is een tweejaarlijks initiatief van de Europese Unie. De bedoeling ervan is om plaatsen die de Europese geschiedenis weerspiegelen op de kaart te zetten. Ondertussen zijn er 60 sites die het label dragen, waaronder 4 in België.

Het gaat om het Mundaneum in Mons, Le Bois du Cazier in Marcinelle en de Koloniën Van Weldadigheid - meer specifiek de Wortel-Kolonie in Hoogstraten en de Merksplas-Kolonie. Onlangs werd aan die lijst ook een nieuwe Belgische site toegevoegd – namelijk MigratieMuseumMigration (MMM). Ook dit jaar zoeken we nieuwe kandidaten om Europees voor te dragen. 

Doel van het Europees Erfgoedlabel 

Het label wil het gevoel versterken bij de Europese burgers, en in het bijzonder bij de jongeren, dat zij deel uitmaken van de Europese Unie. De uitgangspunten zijn gedeelde waarden, een gedeelde Europese geschiedenis en een gemeenschappelijk Europees erfgoed. Met dit initiatief wil de Europese Unie bovendien nationale en regionale diversiteit waarderen en interculturele dialoog promoten

Selectie 

De Europese Commissie organiseert tweejaarlijks een selectieprocedure voor de toekenning van maximum één Europees Erfgoedlabel per lidstaat. Iedere lidstaat organiseert zelf de preselectie en kan maximaal 2 kandidaten selecteren om voor te dragen. Een intra-Belgisch secretariaat, samengesteld uit vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse gemeenschap, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap is verantwoordelijk voor de selectieprocedure op Belgisch niveau. Een jury van erfgoedexperts selecteert op basis van de ingediende dossiers de Belgische kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel. 

Wie kan deelnemen? 

Nationale, thematische en transnationale erfgoedsites, kunnen deelnemen. Het kan gaan om gebouwen of monumenten, cultuurhistorische landschappen, natuurlijke, archeologische, industriële of stedelijke sites, cultuurgoederen en ook immaterieel erfgoed, voor zover deze aan een bepaalde plaats verbonden zijn. De sites moeten van betekenis zijn geweest voor de Europese geschiedenis en cultuur, of voor de oprichting van de Europese Unie, en de Europese waarden uitdragen. 

Alle informatie en richtlijnen over het Erfgoedlabel

Stel je kandidaat 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed nemen deze ronde het secretariaat op zich. Stuur je volledig ingevuld dossier uiterlijk voor 4 september 2022 naar: europeeserfgoedlabel@vlaanderen.be.

Download hieronder de deelnameformulieren voor een

  • single dossier: één site binnen een lidstaat    
  • thematisch dossier: verschillende sites rond hetzelfde thema binnen een lidstaat 
  • transnationaal dossier: sites in verschillende lidstaten 

Ben je van plan een transnationaal dossier in te dienen, neem dan zo snel mogelijk contact op via europeeserfgoedlabel@vlaanderen.be

Als je de Belgische selectie haalt, verwachten we tegen uiterlijk 10 februari 2023 ook een Engelse versie van je dossier, conform het Europese reglement.