Subsidies voor 8 vrijwilligersprojecten

Premies en financiële steun

Deze zomer lanceerde Stichting Monumentenstrijd een eenmalige oproep om vrijwilligersprojecten over beschermd onroerend en varend erfgoed een financieel duwtje in de rug te geven. Zo wil de stichting het belang van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector onderstrepen en stimuleren.

Tussen 19 juni en 15 september dienden 26 organisaties en personen een project in. Een onafhankelijke jury boog zich over de boeiende projecten en koos uiteindelijk 8 projecten die een subsidie van maximaal 8.000 euro ontvangen:

  • “Gethsemani: van Hof van Olijven naar een bloeiende wintertuin” door vzw Wintertuin in Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Vzw Wintertuin wil de originele florale weelde en het totaalkunstwerk van de wintertuin opnieuw gedeeltelijk herstellen. Op basis van oude illustraties en het nog aanwezige roerende erfgoed willen de vrijwilligers replica’s laten maken van de nog bewaarde zinken cache-pots, planten verpotten en nieuwe planten uitzoeken. Zo wil de vzw ervoor zorgen dat de wintertuin beter aansluit bij het uitzicht van weleer én willen ze de bezoekersbeleving naar een hoger niveau tillen.

  • “Hyde Park Haspengouw” door vzw Heerlijk(heid) Heers

Deze grote, hechte groep vrijwilligers ontfermt zich al twee jaar over het kasteeldomein van Heers. De opgeknapte parterretuin werd reeds opengesteld voor het publiek. Met de subsidie wil de vzw het Engelse landschapspark ontsluiten en er een rust- en ontmoetingsplaats van maken dat aansluit op de wandel- en fietsroutes in de omgeving.

  • “Onroerend Erfgoed en artistieke jongeren in Leuven” door Stedelijk Jeugdwerk Leuven vzw

In de zijvleugel van het historische stadhuis van Leuven zijn de jongeren baas. Al twee jaar focust de vrijwilligerswerking op jongeren en hun beleving van erfgoed. Na een succesvol programma op de voorbij Erfgoeddag wil men nu een groep nieuwe, jonge vrijwilligers aantrekken om in 2020 zowel naar Erfgoeddag als naar Open Monumentendag toe te werken.

  • “Industriële archeologie in Izegem: de Stoomvrienden en de uitlaatkleppen van de tandem compound‐stoommachine” door de Stoomvrienden

De grootste bewaarde stoommachine van het land staat in Izegem. De machine is eigendom van de stad, maar een team van vrijwilligers, De Stoomvrienden, staat in voor het onderhoud en organiseert bezoekmomenten. Dankzij de subsidie kunnen de Stoomvrienden een cruciaal element van de machine restaureren om zo de werking ervan beter te demonstreren aan het publiek.

  • “Lang leve de Leie ‐ een cultuurhistorisch rivierlandschap tussen Deinze en Gent in ere hersteld” door Natuurpunt Gent vzw

Het Natuurpark Levende Leie is een initiatief van Natuurpunt in samenwerking met de afdelingen Natuurpunt Gent en Natuurpunt Tussen Leie en Schelde. Zo wil men de Leievallei tussen Deinze en Gent ontwikkelen tot een aaneengesloten, robuust en natuurrijk landschap van 1200 hectare, waarbij de bescherming van de natuur- en erfgoedwaarden centraal staat.

Natuurpunt Gent wil de erfgoedwaarden en hun wisselwerking met de natuur en het landschap beter bekend maken bij het brede publiek. Enerzijds door een complementaire samenwerking op te zetten met verschillende lokale erfgoedverenigingen, en anderzijds door gezamenlijke publieksactiviteiten te organiseren.

  • “De leuzzeloapers” door het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen (Emabb)

Vzw Emabb en vzw Kempens Landschap hebben de steenbakkerij in erfpacht van de gemeente Boom. Met de subsidie willen ze de vrijwilligers actief betrekken bij de komende restauratie van de ringoven, schoorsteen en schrijnwerkerij door met hen de nog bruikbare bouwmaterialen en erfgoedobjecten te inventariseren en in situ te stockeren. Zo kunnen de vrijwilligers letterlijk en figuurlijk een steentje bijdragen aan het beheer en de restauratie van de site.

  • “Bio‐inventarisatie van het erfgoedlandschap van de Abdij van Park” door vzw Vrienden van de Abdij van 't Park uit Leuven

Deze erfgoed- en natuurvereniging van een 300-tal vrijwilligers wil met de medewerking van de experten van BINCO vzw de aanwezige fauna en flora op het domein in kaart brengen. De concrete aanleiding hiervoor was de ontdekking van een populatie van de zeldzame heelbeen uit de anjerfamilie op het kerkhof van de site. Uit de inventarisatie zullen aanbevelingen volgen voor het beheer van het domein en het nieuwe landschapsbeheersplan dat binnenkort opgemaakt zal worden.

  • “WOI forgotten? Not even in the next 100 years” door De Lovie vzw uit Poperinge

Tot voor enkele jaren was het kasteeldomein De Lovie een gesloten park. De kerntaak is het verzorgen van jongeren en volwassenen met een mentale beperking. De laatste jaren wil De Lovie vzw de buitenwereld meer in contact brengen met de bewoners en werking. Met de subsidie wil De Lovie vzw op het kasteeldomein een nieuwe geleide wandeling of een arrangement over WOI uitwerken en daarbij de bewoners inschakelen. Bovendien willen ze een belevende verbinding maken met andere WOI-sites uit de omgeving.

De projecten worden persoonlijk op de hoogte gebracht.