Terrassen op een erfgoedlocatie vragen extra aandacht

Regelgeving en beleid

Sinds mei mag de horeca weer terrassen plaatsen. Terrassen vormen een karakteristiek en beeldbepalend element in heel Vlaanderen, van stads- en dorpskernen over de kust naar het platteland. Klanten genieten dan graag buiten van een drankje en een hapje. Omdat het terras vaak een deel van de openbare ruimte inneemt, zijn hieraan een aantal regels verbonden. Veel steden en gemeenten hebben een terrasreglement dat de voorwaarden regelt voor het plaatsen van een terras door een horeca-uitbater. Als het terras in of aan beschermd erfgoed is geplaatst, is hiervoor ook vaak een melding of toelating nodig.

Kun je zomaar een terras voor je beschermd erfgoed plaatsen?

Neen. Voor beschermd onroerend erfgoed geldt het actief en passief behoudsbeginsel: de locatie met haar erfgoedwaarden moet in goede staat behouden blijven en het is verboden ze te vernietigen, beschadigen of ontsieren  Het bouwen van een terras tegen beschermd erfgoed of binnen een beschermde perimeter, kan dus niet zomaar. 

Elke erfgoedlocatie uniek is en elke toevoeging moet hiermee afgestemd worden. Dit vergt maatwerk, want wat op de ene locatie kan, is elders misschien storend.

Bij ingrepen aan onroerend erfgoed streven we zo veel als mogelijk naar duurzaamheid De gekozen ingrepen zoals bijvoorbeeld gevelluifels of terrasconstructies moeten bijdragen aan een duurzame gebruik dat respect heeft voor de erfgoedlocatie en de daarmee verbonden erfgoedwaarden.

Opdat iedereen een gebouw optimaal kan blijven ervaren, mag het aanzicht van een gebouw niet aangetast worden en moet het exterieur duidelijk leesbaar blijven. De gevelritmering mag niet verstoord worden en de structurerende en ornamentele elementen van de gevel moeten zichtbaar blijven, zodat het gebouw en zijn erfgoedwaarden duidelijk herkenbaar zijn.

Of je voor je beschermd erfgoed een terras mag plaatsen hang af van vele factoren zoals plaats, regio maar ook van welk meubilair, schermen, vloeren, …

De meeste gemeenten hebben daarvoor een terrasreglement. Wil je weten of je een terras bij je beschermd pand mag plaatsen, contacteer dan je gemeente.

De ene gemeente is de andere niet

We stimuleren steden en gemeenten om een terrasreglement op te stellen waarbij rekening wordt gehouden met eigenheden van de locatie. Die visie moet rekening houden met de behoeften van de horeca, de wens van de bewoners en bezoekers én de draagkracht van de stad of gemeente. Respect voor het aanwezige erfgoed is hierbij van groot belang.

Wil je als lokaal bestuur werken aan een terrasreglement op locaties met erfgoedwaarde? Raadpleeg dan zeker de handleiding 'Terrassen in erfgoedcontext' die enerzijds een hulpmiddel is voor het opstellen van een gemeentelijk terrasreglement en anderzijds een hulpmiddel bij adviesverlening voor lokale overheden, erkende onroerend erfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, erfgoedconsulenten,… Tenslotte biedt het meer duidelijkheid over de mogelijkheden van het plaatsen van terrassen voor horeca-uitbaters.

Meer informatie nodig? Contacteer dan info@onroerenderfgoed.be

Foto: Markt Maaseik