Toekenning projectsubsidies ‘archeologisch syntheseonderzoek 2021'

Archeologie

Ook dit jaar konden archeologische bedrijven, lokale besturen, universiteiten en andere onderzoekers een aanvraag indienen voor een projectsubsidie “syntheseonderzoek archeologie”. Er werden in totaal 16 aanvraagdossiers ingediend. Zeven projectvoorstellen ontvangen een subsidie.

Een onafhankelijke achtkoppige jury bestaande uit 3 buitenlandse experten, 3 experten vanuit de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed en twee experten van ons agentschap, beoordeelde de ingediende projectvoorstellen op basis van de beoordelingscriteria en kwam tot een rangschikking. Met het budget dat door de Vlaamse Regering voorzien is, kunnen de zeven best gerangschikte projectvoorstellen gefinancierd worden.

De geselecteerde projectvoorstellen behandelen een ruime waaier aan thema’s die bovendien een mooie chronologische en geografische spreiding kennen.

Volgende onderzoeksprojecten ontvangen een subsidie:

  • Wijs met Erfgoed BV: De kleine stad in de middeleeuwen. Een Malta-blik op stedelijkheid, stadsmorfologie en -landschap. Casus Deinze.
  • BIAX Consult: Houten voorwerpen uit Vlaanderen van de Steentijd tot de Nieuwe tijd.
  • Archeo The Loop vzw: Kuilen vol wol? Op zoek naar een functionele interpretatie van de artisanale kuilen uit zandig Vlaanderen tijdens de volle middeleeuwen (900-1250). Inventarisatie, typologie, ecologie: een integrale en multidisciplinaire aanpak.
  • Universiteit Gent: Hoeves, dorpen en kouters. Een studie naar evoluties in de middeleeuwse nederzettings- en landschapsstructuur tussen Schelde en Dender.
  • Studiebureau Archeologie bv: IJzerproductie in de Antwerpse Kempen.
  • Universiteit Luik: Van micro naar macro: de aanwezigheid van Mesolithische jagers-verzamelaarsgroepen in de regio van de Beneden-Schelde begrijpen door middel van techno-functioneel onderzoek.
  • Stichting RAAP: Met lijntracés dwars door archeologisch Vlaanderen. Een evaluatie van de onderzoeksstrategieën en een synthese van archeologisch onderzoek op lijntracés in landelijk Vlaanderen.

De korte inhoud van elk project kan je nalezen op de project-jaarpagina.