Toelichting over projectsubsidies voor archeologisch syntheseonderzoek

Op maandag 29 januari 2018 organiseert het agentschap een infosessie over de aangekondigde projectsubsidies voor archeologisch syntheseonderzoek.

Om iedereen de kans te geven zich optimaal voor te bereiden op de projectoproep, organiseren we een eenmalige toelichting aan de archeologiesector. De infosessie is gericht naar de archeologische bedrijven, universiteiten, gemeentelijke en provinciale diensten die werken rond archeologie, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, archeologische verenigingen. Meer informatie vind je in onze agenda.