Toerisme Vlaanderen en het agentschap Onroerend Erfgoed reizen samen naar morgen!

Regelgeving en beleid

Sonja Vanblaere, administrateur-generaal bij Onroerend Erfgoed, en Peter De Wilde, CEO bij Toerisme Vlaanderen, ondertekenden op het prachtige kasteeldomein van Loppem een intentieverklaring die de samenwerking tussen de agentschappen verstevigt.

Bij het bestuderen van de beleidsnota’s Onroerend Erfgoed en Toerisme voor de periode 2019-2024 zagen we dat deze veel paralellen vertoonden. De verbindende kracht van erfgoed vormt voor beiden een rode draad. Erfgoed is bijzonder waardevol en heeft aantrekkingskracht, ook op toerisme.
Die aantrekkingskracht willen we uitspelen. We willen samen zorg dragen voor ons rijke erfgoed, het ontwikkelen en ontsluiten voor bezoekers. De invalshoek is uitgesproken pragmatisch: we hebben de ambitie om (betere) resultaten te boeken door samen te werken en waar mogelijk zelfs samen aan het stuur te staan van projecten (in cocreatie). Het floreren van (erfgoed)gemeenschappen is het einddoel, want zoals onderzoek aantoont: mensen vinden erfgoed belangrijk.

Het agentschap Onroerend Erfgoed streeft naar ‘gedragen erfgoedzorg’. Dat betekent het erfgoed zelf als ambassadeur uitspelen, het tonen en uitpakken met wat we ermee kunnen. Erfgoedzorg volgens de regels van de kunst kan perfect hand in hand gaan met een innovatieve benadering van de erfgoedlocatie. Gedragen erfgoedzorg kan echter alleen gestalte krijgen als er achter het erfgoed ‘erfgoedgemeenschappen’ staan, in de geest van de Kaderconventie van de Raad van Europa over de Waarde van Cultureel Erfgoed voor de Samenleving (de Faroconventie). De meerwaarde die erfgoed biedt kan voor zichzelf spreken, maar soms is een kwaliteitsvolle hedendaagse tijdslaag (eigentijds gebruik, eigentijdse interpretaties, eigentijdse toevoegingen) cruciaal om het de toekomst in te loodsen.

Toerisme Vlaanderen zet meer dan ooit in op erfgoed. Vanuit de nieuwe filosofie ‘Reizen naar Morgen’, die is opgesteld samen met de brede toeristische sector wil het agentschap vertrekken vanuit de positieve kracht van toerisme, de ziel van bijzondere plekken, betekenisvolle activiteiten en ontmoetingen. ‘Reizen naar Morgen’ betekent toerisme meerwaarde laten generen, niet enkel voor bezoekers, maar ook voor bewoners, ondernemers én de plek zelf. Door op zoek te gaan naar de ziel van bijzondere plekken draait ‘Reizen naar Morgen’ vaak rond erfgoed. Erfgoedzorg en toerisme zijn een middel om gemeenschappen en plekken in Vlaanderen te laten floreren.

Aan de slag gaan met ‘erfgoed’, ‘plekken’, ‘florerende gemeenschappen of erfgoedgemeenschappen’: het is duidelijk dat Toerisme Vlaanderen en het agentschap Onroerend Erfgoed voor een gezamenlijk traject staan. Door erfgoed, erfgoedzorg en toeristische ontwikkeling te verbinden, versterken we elkaars doelstellingen, maar dragen we ook bij aan een mooiere leefomgeving en een krachtiger erfgoed in Vlaanderen.

Toerisme Vlaanderen en het agentschap Onroerend Erfgoed reizen samen naar morgen!

Je leest in de intentieverklaring meer over de uitgangspunten van onze samenwerking en de geplande acties:

Foto bovenaan: PHOTO © Christophe Vander Eecken / Imagestories

Over het kasteeldomein van Loppem in Zedelgem

Dit indrukwekkende kasteel ligt in een romantisch park met vijvers en een doolhof. Het is de eerste grote architecturale prestatie van architect Jean Bethune, vader van de Belgische neogotiek.
De architectuur en de interieurs zijn in hun oorspronkelijke staat behouden. Bovendien herbergt het kasteel een rijke kunstcollectie. Vandaag zorgt de Stichting Jean van Caloen voor het behoud van dit monument. Het kasteel en het omliggende domein staan open voor bezoekers.

Het kasteel heeft een grote historische betekenis. Koning Albert I en Koningin Elisabeth verbleven er in 1918 en de daar gevormde "Regering van Loppem” kondigde er drie revolutionaire edicten af: de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen, de vernederlandsing van de Gentse universiteit en de erkenning van de syndicale vrijheid.

Het kasteel is als monument beschermd sinds 1956. Een jaar eerder werd het bijhorende park al als landschap beschermd. Samen behoren ze in de landschapsatlas tot het geheel van Kasteelparken en bosgebied Oostkamp.