Uitstel maar geen afstel: de Koloniën van Weldadigheid ontvangen het Europees Erfgoedlabel

Regelgeving en beleid

Na twee jaar wachten ontvingen de Koloniën van Weldadigheid afgelopen maandag het erfgoedlabel uit handen van Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport. Het label werd al in 2020 toegekend, maar omwille van corona-perikelen kon de officiële overhandiging nu pas plaatsvinden. De Koloniën zijn een transnationaal dossier tussen België en Nederland.
De Koloniën van Weldadigheid, waar Wortel- en Merksplas-kolonie onderdeel van uitmaken, tonen hoe in het voormalig Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een sociaal experiment werd opgezet om armoede tegen te gaan. Het is een uniek project in Europa en stond aan de basis van onze welvarende verzorgingsstaat.

Het European Heritage Label

De uitgangspunten bij het beoordelen of een site het label verdient zijn gedeelde waarden, een gedeelde Europese geschiedenis en het uitdragen van de Europese idealen. Men gaat op zoek naar sites die van betekenis zijn geweest voor de Europese geschiedenis en cultuur, of voor de oprichting van de Europese Unie, en die de Europese waarden actief promoten. Het label wil op die manier bijdragen aan een groter Europees bewustzijn en de waardering voor nationale en regionale diversiteit en interculturele dialoog versterken. Daarbij wil het European Heritage Label jongeren in het bijzonder aanspreken.

De Koloniën van Weldadigheid

De maatschappelijke ideeën achter de weldadigheidskoloniën ontstonden in de toenmalige Verenigde Nederlanden. Het was een ambitieus sociaal experiment. Arme stedelingen kregen verplicht een nieuwe thuis op het platteland. In een 'kolonie' konden ze een nieuw leven opbouwen door van de landbouw te leven en onderwijs te volgen. Na een eerste kolonie in Frederiksoord werden in zeven jaar tijd zeven koloniën opgericht, waaronder die van Wortel en Merksplas. Het wonen en werken in de weldadigheidskoloniën leverde een zeer typisch landschap op dat tweehonderd jaar na hun ontstaan nog altijd herkenbaar is.
De vzw Kempens Landschap ijvert al twintig jaar met succes voor het behoud en beheer van de koloniën in ons land.

Kandidaten gezocht voor het Europees Erfgoedlabel 2023
Zou jouw erfgoed ook een plek moeten krijgen op deze illustere Europese lijst? Stel je dan kandidaat voor 4 september 2022. Alle info vind je in de link onder dit nieuwsbericht.