Update datalagen Onroerend Erfgoed

Wij hebben onze datalagen in GIS een belangrijke update gegeven om ze meer toegankelijk te maken. Dat betekent concreet dat we GIS-gebruikers acht nieuwe datalagen aanbieden. Die moet je vóór 1 februari 2017 implementeren in je eigen werking. De oude bestanden zijn nadien niet meer raadpleegbaar.

Om onze erfgoedobjecten digitaal zichtbaar te maken, doen we al jaren beroep op GIS. Onze bestaande GIS-datalagen kregen een update, onder invloed van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet. Zo was het logischer om de landschapsbeheersplannen en de herwaarderingsplannen samen te brengen in de laag beheersplannen. Als gevolg van deze wijzigingen hebben we een aantal WMS en WFS services moeten aanpassen. De achterliggende metadata van de services werden nog meer compatibel gemaakt met de richtlijnen van Inspire.

Maak je gebruik van de datalagen van onroerend erfgoed? Schakel dan zo snel mogelijk over op de nieuwe datalagen met de meest recente info. Je hebt hiervoor tot en met 1 februari 2017 de tijd. De oude datalagen worden nadien verwijderd. 

Haal de oude lagen weg en download de nieuwe datalagen hier: