Update GGA kaart

Archeologie

De kaart van Gebieden waar Geen Archeologie (GGA) te verwachten valt, breidt opnieuw uit. De nieuwe versie (sinds 25 november 2019) is beschikbaar op het geoportaal. In gebieden die op de GGA-kaart staan aangeduid, is geen preventief archeologisch onderzoekstraject nodig bij de uitvoering van een vergunningsplichtige ingreep in de bodem.

Voor deze 12e versie van de kaart werden vooral gegevens opgenomen uit de screening van:

  • rapporten opgeleverd in het kader van het vroegere Archeologiedecreet (13 zones);
  • archeologienota’s, nota’s en eindverslagen uit 2018 en 2019 die het gevolg zijn van het proces van de preventieve archeologie zoals bepaald in het Onroerenderfgoeddecreet (335 zones);
  • gegevens die ‘ad hoc’ aangereikt werden vanuit verschillende bronnen en instanties (3 zones).

Op de 12e versie van de GGA-kaart zijn 351 nieuwe zones opgenomen. De GGA kaart omvat nu in totaal 5742 zones, samen goed voor een oppervlakte van ongeveer 302,78 km².

De GGA-kaart wordt sinds 1 januari 2017 via een versnelde vaststellingsprocedure vastgesteld. Op die manier worden percelen/gebieden die beantwoorden aan de criteria voor opname op de kaart op korte termijn toegevoegd. Dit geeft bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars met plannen voor dergelijke percelen de mogelijkheid om vrijgesteld te worden van een archeologisch vooronderzoek, zonder vertraging en bijkomende kosten.

Sinds 1 april 2019 kunnen erkende onroerenderfgoedgemeenten gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt zelf afbakenen via een gemeentelijk reglement. Deze gebieden krijgen dezelfde rechtsgevolgen als ze aan het agentschap worden bezorgd en op het geoportaal worden gepubliceerd.