Van Hauwermeirsmolen erkend als open erfgoed

Vlaanderen telt heel wat beschermde sites die opengesteld zijn voor het brede publiek. Het label ‘open erfgoed’ wil deze bijzondere openstellingen in de kijker plaatsen. De Van Hauwermeirsmolen mag sinds kort deze erkenning dragen.

De Van Hauwermeirsmolen is een watermolen aan de rand van de dorpskern van Massemen in Wetteren. De geschiedenis ervan is nauw verbonden met die van de heren van Massemen, één van de belangrijkste adellijke families van het middeleeuwse graafschap Vlaanderen. In de twintigste eeuw kwam de molen in handen van de molenaarsfamilie Van Hauwermeir.

De Van Hauwermeirsmolen is een dubbelmolen, met twee tegenover elkaar geplaatste gebouwen, elk op een oever van de Molenbeek. Eén molen diende voor graan en de andere voor olie. Rond 1909 werd de oliemolen uitgerust met een stoommachine. Nog later kwam er een nieuwe industriële olieslagerij op dezelfde site, die in de jaren 1960 de deuren sloot.  

Het beheer van de huidige molen ligt in de handen van een vzw. Die maakte de watermolen opnieuw maalvaardig en vormde de olieslagerij om tot een aangename bezoekersplaats waar ruimte is voor tentoonstellingen, muziekoptredens, voordrachten en feesten. De site is het hele jaar door open op aanvraag. Wandelaars en fietsers zijn altijd welkom. De molen maalt regelmatig meel. Op Open Monumentendag en tijdens de Oost-Vlaamse, de Vlaamse en de Europese Molendag worden bezoekers getrakteerd op rondleidingen en maaldemonstraties.  

De werking van de molen richt zich in het bijzonder op jeugd en families met kinderen. Voor scholen is een speciaal aanbod uitgewerkt, met aangepaste verhalen, spelletjes en opdrachten. Daarbij is er ook aandacht voor de natuur in de landschappelijk waardevolle Molenbeekvallei

De Van Hauwermeirsmolen werd op 27 juli 2018 erkend als open erfgoed. Meer informatie over de opstelling, toegankelijkheid en openingsuren vind je op www.watermolenmassemen.blogspot.be en de Facebookpagina van de molen