Verlenging oproep kandidaatstellingen voor de VCOE

Regelgeving en beleid

Het mandaat van de leden van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE) loopt eind december 2018 af. De SARO lanceerde daarom een oproep tot nieuwe kandidaatstellingen. Deze oproep tot kandidaatstelling wordt nu verlengd.

De SARO vraagt specifiek naar vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een expertise over archeologie, omdat decretaal bepaald is dat ten hoogste twee derde van de commissieleden van hetzelfde geslacht kunnen zijn en omdat er voldoende diversiteit in de kennis over de verschillende disciplines van onroerend erfgoed aanwezig moet zijn.

De VCOE verstrekt adviezen over diverse aspecten van het onroerenderfgoedbeleid (o.a. het vaststellen van de inventarissen, het beschermen van onroerend erfgoed en administratieve beroepen). Deze commissie bestaat uit 21 leden: 14 leden met expertise in minstens één van de disciplines van onroerend erfgoed (bouwkundig erfgoed, landschappen of archeologie) en 7 leden uit het maatschappelijk middenveld met diverse expertises (bijvoorbeeld juridisch, stedenbouwkundig, omgevingsplanning, cultureel, toeristisch).

Heb je interesse? Dan kan je uiterlijk op maandag 5 november 2018 een motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae opsturen naar het secretariaat van SARO (via saro@vlaanderen.be of per post naar SARO, Havenlaan 88, bus 23, 1000 Brussel). Gelieve in de motivatiebrief kort jouw visie op de rol en de werking van de VCOE toe te lichten. Meer info vind je in de oproep in het Belgisch Staatsblad.