Verlenging van de domiciliëringstermijn bij aankoop van een beschermd monument als enige eigen woning

Premies en financiële steun

Wanneer je een beschermd monument koopt, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een verlaging van het verkooprecht. Om van het verlaagd tarief voor de aankoop van een enige eigen woning te genieten, moet je je tijdig inschrijven in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning. Voor de aankoop van een enige eigen woning bedraagt deze termijn twee jaar. Maar bij grondige restauratiewerken kan de termijn om aan die domicilieverplichting te voldoen, te kort zijn. Daarom wordt deze termijn op 1 juni 2020 opgetrokken tot drie jaar, en zelfs tot vijf jaar wanneer de woning beschermd is.

De nieuwe verlengde termijn geldt ook voor wie al gebruik maakte van de vermindering van het verkooprecht tot 1% voor de enige eigen woning. De termijn van vijf jaar waarin men in het pand zijn domicilie moet vestigen, geldt dus ook voor reeds lopende dossiers.

Meer informatie over het verkooprecht en de voorwaarden vind je op de website van de Vlaamse belastingsdienst.