Verschillende online toepassingen niet beschikbaar van 17 tot 18 oktober

Het team IT van het agentschap Onroerend Erfgoed werkt aan een migratie van al onze toepassingen en gegevens naar een nieuwe omgeving in ons datacenter. De hinder voor de gebruikers wordt zo veel mogelijk beperkt. Binnenkort zal echter een deel migreren waarbij wel hinder zal optreden. Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, voert het team IT deze migratie na de kantooruren uit.

Concreet betekent dit dat verschillende toepassingen offline gaan op dinsdagavond 17 oktober vanaf 17u00 tot woensdagochtend 18 oktober 8u00. Het gaat om volgende toepassingen:

Je zal tijdens de aangegeven tijdspanne geen beschermingsbesluiten of beheersplannen kunnen raadplegen, geen premie kunnen aanvragen, toevalsvondst kunnen melden of archeologienota kunnen indienen.

Wij excuseren ons voor de eventuele ongemakken die deze operatie met zich meebrengt!