Versie 4.0 van de Code van Goede Praktijk

Archeologie

 

Op 1 april treedt ook een nieuwe versie van de Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie (CGP) in werking. Omdat een aantal procedures veranderden met de recente wijzigingen aan de archeologieregelgeving, moest dit een doorvertaling krijgen in de CGP. 

 

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Aanpassing van de terminologie over archeologienota’s en nota’s: de indiening en bekrachtiging worden een melding en aktename
  • Aanpassing van de terminologie over vooronderzoek met ingreep in de bodem: de melding wordt een toelating
  • Differentiatie van de aanduiding als erkende archeoloog in een type 1 en type 2: de opleidings en ervaringsvereisten en de bevoegdheden van de erkende archeoloog variëren naargelang het type erkenning, wat gevolgen heeft voor andere actoren in de CGP (bijvoorbeeld de veldwerkleider)
  • Exclusieve indiening van toelatingsaanvragen en rapportering via het online archeologieportaal
  • Taalkundige correcties en consequente doorvertalingen van eerdere aanpassingen aan de CGP

De aanpassingen in versie 4.0 zijn bijna uitsluitend vormelijk van aard en wijzigen de inhoudelijke methodes en technieken die de erkende archeoloog in zijn dagelijkse praktijk moet toepassen nauwelijks. De nieuwe versie treedt in werking op 1 april 2019, samen met de gewijzigde regels over het archeologietraject en de aanduiding als erkende archeoloog.

Versie 4.0 is vanaf nu beschikbaar. Naast de integrale tekst stellen we ook een versie ter beschikking waarin de wijzigingen ten opzichte van versie 3.0 gemarkeerd zijn en een document dat de aanpassingen toelicht per hoofdstuk.