Verslag en presentaties van de landschapscontactdag 2019

Landschappen

Vrijdag 18 oktober 2019 organiseerden we onze jaarlijkse Landschapscontactdag in het bezoekerscentrum De Liereman in Oud-Turnhout.

De focus lag dit jaar op het thema collectieve landschappen of 'commons' landschappen gekenmerkt door gemeenschappelijk bezit of gebruik. De deelnemers gingen op zoek naar het ontstaan, de verspreiding en organisatie van collectieve landschappen vroeger en nu. Welke bevolkingsgroepen participeerden in collectieve landschappen? Hoe lang hielden zij het uit? Hoe zat het met hun rechten en plichten? En wat met de beteugelingen of de sanctionering van inbreuken op het gemene goed? Op welke manier drukten collectief georganiseerde landschappen hun stempel op de omgeving? Zijn in het huidige landschap relicten aanwezig die nog herinneren aan de collectieve landschappen? Hoe sterk zijn de parallellen tussen de vroegere commons en de nieuwste burgerinitiatieven?
Lees hier het verslag van deze studiedag:

De presentaties kan je via onderstaande linken bekijken:

De Landschapscontactdag 2019 was een samenwerking tussen het agentschap Onroerend Erfgoed, de Vrije Universiteit Brussel - Vakgroep Kunstwetenschappen & Archeologie, de Universiteit Gent - Vakgroep Geografie, Vakgroep Geschiedenis & Vakgroep Archeologie, de Universiteit Antwerpen - Departement Geschiedenis, de Universiteit van Amsterdam - Faculteit Geesteswetenschappen, de Katholieke Universiteit Leuven - Onderzoekseenheid Middeleeuwen, het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Natuurpunt afdelingen ‘De Wulp’ en ‘Wamp en Neten’ en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.