Vierde oproep: begeleiding bij herbestemming van parochiekerken

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 augustus een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject. De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 22 september 2017.

Context

In 2011 verscheen de conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse Parochiekerk’. Sindsdien is de toekomst van de kerken bij alle steden en gemeenten een veelbesproken thema. Het vinden van zinvolle en betaalbare bestemmingen voor leegstaande kerken ligt niet voor de hand. Vaak rijzen twijfels over de realiteitszin, haalbaarheid en duurzaamheid van de ideeën. Het aanbod van de Vlaamse overheid om haalbaarheidsonderzoeken te begeleiden, wil hier een antwoord op bieden. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ onderzoekt aan de hand van ontwerpen en financiële simulaties of het project op een kwalitatieve en verantwoorde manier te realiseren valt. Gemeentebesturen en kerkbesturen kunnen op basis daarvan op korte termijn gefundeerde beslissingen nemen.

Aanbod

Dit aanbod is bedoeld voor gemeentebesturen en kerkbesturen die samen willen onderzoeken of concrete suggesties voor het toekomstig gebruik van een kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is de voorbereiding voor een daadwerkelijk uit te voeren project. Steden/gemeenten en betrokken kerkbesturen kunnen zich kandidaat stellen bij het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’. Dit kan via mail aan projectbureau@herbestemmingkerken.be. Meer informatie vind je in de onderstaande documenten.