Vlaams Handhavingsplatform van start

Regelgeving en beleid

Het Vlaams Handhavingsplatform (VHP) is van start gegaan. Gemeentelijke verbalisanten die proces-verbalen en verslagen van vaststellingen maken onder het Onroerenderfgoed- en/of Varenderfgoeddecreet zijn vanaf 16 november 2023 verplicht om dit digitaal via het VHP te doen.

Het Vlaams Handhavingsplatform (VHP) heeft als doel om alle informatie over handhaving gecentraliseerd, uniform, real-time en beveiligd ter beschikking te stellen aan alle betrokken autoriteiten en instanties. De opstart en de aansluiting bij het platform gebeurt in stappen en houdt een aantal verplichtingen in. Meer informatie over het Vlaams Handhavingsplatform vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Wat betekent dit concreet voor de gemeentelijk verbalisant onroerend erfgoed?

De gemeentelijke verbalisanten die proces-verbalen en verslagen van vaststellingen maken onder het Onroerenderfgoed- en/of Varenderfgoeddecreet zijn verplicht om dit digitaal via het VHP te doen vanaf 16 november 2023. Dit betekent dat je de verslagen digitaal opstelt, ondertekent met e-ID, en vervolgens ingeeft in het VHP, dat zal instaan voor de kennisgeving aan de bestemmelingen.

Wat moet je doen om aan te sluiten op het VHP?

Iedere verbalisant die PV’s of verslagen van vaststelling maakt onder het Onroerenderfgoed- en/of Varenderfgoeddecreet, wordt verwacht deel te nemen aan een digitale infosessie van ongeveer anderhalf uur, en vervolgens aan een trainingssessie van ongeveer tweeënhalf uur via Microsoft Teams. Deze sessies zijn ook interessant voor lokale besturen die een gemeentelijk verbalisant onroerend erfgoed gaan aanstellen. De infosessie vindt plaats op 3 of 17 oktober, telkens van 10 tot 11.30 uur. De trainingssessie gaat door op 9 of 13 november van 9.30 tot 12 uur. Inschrijven kan ten laatste tegen 14 september via deze link (duid bij dienst ‘Agentschap Onroerend Erfgoed’ aan).

Er zijn bovendien drie voorwaarden waaraan een aansluiter vóór 16 november moet voldoen om aan te sluiten op het VHP:

  • elk lokaal bestuur moet een afnameprotocol tekenen voor 15 oktober;
  • iedere organisatie heeft ook een rijksregister- en kruispuntbankmachtiging nodig;
  • en moet beschikken over een elektronische handtekening.

Heb je nog geen gemeentelijk verbalisant onroerend erfgoed aangesteld? 

Dan kan je er voor kiezen om een info- en trainingssessie op een latere datum te volgen en nadien het afnameprotocol in orde te brengen. Alle data van de info- en trainingssessies zijn online terug te vinden. 

Let wel: als er een gemeentelijk verbalisant is aangesteld en deze maakt PV’s en verslagen van vaststelling op onder het Onroerend erfgoed- en/of Varenderfgoeddecreet, dan is het vanaf 16 november verplicht om dit via het VHP te doen. Voor deze datum moet je de infosessie en trainingssessie volgen en het protocol ondertekenen.

Wat betekent dit concreet voor de erkende onroerenderfgoedgemeenten?

Onroerenderfgoedgemeenten erkend vóór 2023, zijn verplicht om ten laatste tegen 31 december 2023 een gemeentelijk verbalisant aan te stellen. Onroerenderfgoedgemeenten die erkend zijn in 2023, krijgen een jaar langer de tijd.

Tot 2027 kent deze erkenningsvoorwaarde een minimale invulling. De gemeentelijk verbalisant onroerend erfgoed kan PV’s en verslagen van vaststelling opmaken, maar is hiertoe niet verplicht. Pas vanaf 2027 moeten de erkende onroerenderfgoedgemeenten de taken rond zachte handhaving op hun grondgebied verplicht opnemen en een handhavingsbeleid uitwerken. De geldende afspraken voor samenwerking kan je hier terugvinden.

De afdeling Handhaving van het Departement Omgeving organiseert regelmatig opleidingen tot gemeentelijk verbalisant. De eerstvolgende opleiding tot gemeentelijk verbalisant onroerend erfgoed vindt plaats op donderdag 19 oktober 2023. Inschrijven kan tot en met 29 september 2023.