Vlaamse Regering erkent negen Vlaamse Parken

Landschappen

De Vlaamse Regering heeft vandaag negen Vlaamse Parken erkend: vier Nationale Parken (Brabantse Wouden, Hoge Kempen, Scheldevallei en Bosland) en vijf Landschapsparken (Hart van Haspengouw, Vlaamse Ardennen, Zwinstreek, Maasvallei en Grenzeloos Bocageland). Bosland krijgt een erkenning onder opschortende voorwaarde: ze moet binnen het jaar nog enkele werkpunten uit het juryverslag in orde brengen.

 

Deze erkenning is het hoogtepunt van een uitvoerige selectieprocedure waarbij samenwerking centraal stond. Na jarenlange inzet en overleg tussen 5 Vlaamse agentschappen (Toerisme Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij, Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed en Departement Omgeving), vertegenwoordigers van tientallen lokale besturen, verenigingen en private eigenaars, brengt deze selectie natuur, erfgoed, landbouw en toerisme samen in een herkenbare en uitnodigende vorm. De Vlaamse Parken zullen niet alleen een motor voor streekontwikkeling zijn, maar zullen samen ook de internationale uitstraling van Vlaanderen versterken.

Wat zijn Nationale Parken en Landschapsparken?

In een Nationaal Park ligt de nadruk op natuur, biodiversiteit en internationale uitstraling. In een Landschapspark ligt het accent op de diverse functies van het gebied en de eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur. “In Landschapsparken speelt ook erfgoed speelt een zeer belangrijke rol”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. “Ze zorgen voor herkenbare bakens die laten zien waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken. Ze vertellen dus mee het verhaal van een dorp en de geschiedenis ervan. Op die manier zijn erfgoed, natuur, landbouw en toerisme met elkaar verbonden in de Vlaamse Parken.” 

Met de erkenning wil de Vlaamse Regering in een dichtbevolkte regio enkele grote en robuuste natuurgehelen creëren. Het traject stimuleerde overheden, terreinbeheerders, verenigingen en private landgoedeigenaars om samen aan de slag te gaan met de unieke natuur en het landschap in hun regio. Dankzij de erkenning als Vlaams Park kunnen die samenwerkingsverbanden tot volle ontplooiing komen. 

Van oproep naar erkenning

In april 2021 lanceerden de Vlaamse ministers Demir en Diependaele een oproep voor kandidaat-Nationale Parken en -Landschapsparken. Oorspronkelijk dongen tien gebiedscoalities mee naar erkenning als Nationaal Park en dertien naar erkenning als Landschapspark. Na een beoordeling door twee onafhankelijke jury’s gingen zes kandidaat-Nationale Parken en zeven kandidaat-Landschapsparken door naar de volgende ronde. Zij werden begeleid in de opmaak van een masterplan en een operationeel plan. Uiteindelijk dienden vijf kandidaten een aanvraag voor een erkenning als Nationaal Park in, en zes kandidaten voor een erkenning als Landschapspark. Na advies van de commissies van experten voor Nationale Parken en Landschapsparken heeft de Vlaamse Regering beslist negen kandidaten te erkennen. De erkende parken kunnen nu hun masterplannen realiseren. Ze krijgen daarvoor subsidies. 

Alle info over de nieuwe Vlaamse Parken vind je op www.vlaamseparken.be

📸: Bjorn Snelders