Volgende fase inwerkingtreding archeologiewetgeving

We berichtten eerder al over de gefaseerde inwerkingtreding van de nieuwe archeologieregelgeving. Op 1 april 2016 treedt de volgende fase in werking.

In de voorbije periode kregen archeologen, vergunningverleners, ontwikkelaars en bouwheren de kans om zich voor te bereiden op de nieuwe archeologieregelgeving. We organiseerden verschillende infosessies om hen te informeren.

Ondertussen werden, ter voorbereiding van de volledige inwerkingtreding, volgende zaken vastgesteld:

Vanaf 1 april 2016 treden vervolgens alle uitvoeringsbepalingen uit het hoofdstuk Archeologie van het Onroerenderfgoeddecreet in werking, behalve de verplichting om een bekrachtigde archeologienota toe te voegen bij bepaalde vergunningsaanvragen.

Wat betekent dit?

Er zijn intussen voldoende erkende archeologen aangeduid zodat bouwheren en ontwikkelaars vanaf nu in functie van toekomstige vergunningsaanvragen een archeologisch vooronderzoek kunnen laten uitvoeren en een archeologienota kunnen laten opmaken en bekrachtigen. De beslissingsboom helpt om na te gaan of een bouw- of verkavelingsproject door deze verplichting wordt gevat of niet. Meer informatie over het archeologietraject vind je in onze nieuwe brochures. Heel binnenkort bezorgen we de vergunningverleners de nodige exemplaren.

Ook de bepalingen over metaaldetectie en toevalsvondsten treden nu in werking. Onze nieuwe webapplicaties laten toe om een aantal zaken online in te dienen en aan te vragen. Met name de melding van een vooronderzoek met ingreep in de bodem,  de indiening van een archeologienota of nota, de melding van de aanvang van een opgraving en toevalsvondsten.

Op het archeologieportaal kunnen erkende archeologen:

  • een vooronderzoek met ingreep in de bodem melden;
  • de aanvang van een vooronderzoek of opgraving melden;
  • projectcodes genereren;
  • archeologienota’s en nota's indienen.

We ontwikkelden ook nieuwe formulieren voor het melden van toevalsvondsten en metaaldetectievondsten.

Volgende fase

In de laatste fase, vanaf 1 juni 2016, zal de bekrachtigde archeologienota verplicht toegevoegd moeten zijn bij bepaalde vergunningsaanvragen.