Vraag de uitbetaling van je erfgoedpremie digitaal aan

Sinds juni 2017 kunnen eigenaars van onroerend erfgoed een erfgoedpremie - standaardprocedure aanvragen via ons digitaal loket. Vanaf nu kunnen zij ook de uitbetaling van de toegekende premie digitaal aanvragen. 

Via het digitaal loket waarop je inlogt met je e-ID of een ander aanmeldingssysteem ga je naar de module om de uitbetaling van je premie aan te vragen. Je krijgt meteen een overzicht van je premieaanvragen. Je kan de historiek en de status van je aanvragen bekijken en alle informatie van de oorspronkelijke premieaanvraag inzien. Daarna kan je een vervolgactie, zoals de uitbetaling van je goedgekeurde premie aanvragen, opstarten.

Hiermee zetten we opnieuw een stap in de digitalisering van onze dienstverlening en komen we tegemoet aan de verwachtingen van onze klanten. In een klantentevredenheidsenquête uit 2015 gaf 42% van de respondenten aan dat ze een verdere digitalisering van onze dienstverlening wensen. 

In een volgende fase zullen ook andere soorten premies, zoals een onderzoekspremie of een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure, digitaal aangevraagd kunnen worden.