Vraag je toelating voor werken online aan

Restauratie

Wil je een toelating aanvragen voor werken, diensten of beheersmaatregelen aan of in beschermd onroerend erfgoed, dan kan je dat vanaf nu online via ons e-loket.

Elk jaar ontvangen we meer dan 1.000 aanvragen voor een toelating. In de recente klantenbevragingen kwam vaak de vraag naar boven om onze dienstverlening nog verder te digitaliseren. We namen deze vraag ter harte en besloten om onze grootste dossierreeks digitaal aan te bieden: de toelatingen. Zo zetten we een flinke stap vooruit in de digitalisering van onze dienstverlening!

Hoe moet dat dan, zo’n digitale aanvraag?

Je surft naar het e-loket en logt in met je e-ID, itsme, federaal token of een andere methode. Op de kaart duid je het beschermd erfgoed aan waarvoor je een toelating aanvraagt. Je beschrijft de werken of diensten en voegt de gevraagde bijlagen toe. Elke stap staat duidelijk beschreven.

Je kan je aanvraag op elk moment onderbreken om op een ander tijdstip verder te gaan: je bewaart je aanvraag en via een link die je per mail ontvangt, kan je de aanvraag op elk moment opnieuw openen en verder vervolledigen.   

Je kan de aanvraag nog steeds op papier invullen en per post opsturen als je liever niet digitaal werkt. Let wel op: formulieren die ons via mail toegestuurd worden, aanvaarden we niet meer. We verwijzen je dan door naar het e-loket om je aanvraag in te dienen.

Wat gebeurt er met mijn digitale aanvraag?

Je aanvraag komt aan bij de dossierbehandelaar, die de aanvraag verwerkt. Bij een gunstige beoordeling ontvang je per mail de toelating en een affiche, en kan je starten met de werken. Bij een gecombineerde aanvraag van een premie en een toelating via het e-loket ontvang je per mail zowel de toekenning van de premie, de toelating voor de werken als de affiche voor bekendmaking. Op eenvoudig verzoek kan je een papieren versie van de affiche opvragen. Wij sturen deze dan per post op.

Wat als mijn erfgoed in een erkende onroerenderfgoedgemeente ligt?

Ligt het erfgoed in een erkende onroerenderfgoedgemeente, dan wordt je digitale aanvraag automatisch doorgestuurd naar de gemeente. Je kan de aanvraag ook op papier bij de gemeente indienen.

Je premie online aanvragen

Wist je trouwens dat je sinds november de volledige procedures voor de erfgoedpremie volgens de standaardprocedure en de onderzoekspremie voor vooronderzoek online kan afhandelen? Vanaf de aanvraag tot en met de uitbetaling. De aanvraag is gelijkaardig als bij een aanvraag van een toelating. Er zal je wel gevraagd worden naar aanvullende informatie over de kosten van de werken en enkele financiële administratieve gegevens.

Een gecombineerde aanvraag van toelating en premie

Een gecombineerde aanvraag van een toelating en een premie kan je ook online regelen met het agentschap. Je dient één dossier in waarmee je zowel een premie als een toelating aanvraagt. Ligt het erfgoed in een erkende onroerenderfgoedgemeente, dan kan je een gecombineerde aanvraag op dit moment enkel op papier aanvragen, en niet via het e-loket. De gemeente stuurt het deeltje over de premie-aanvraag naar het agentschap zodat wij dit deel van het dossier kunnen behandelen. Je hoeft daar zelf niets voor te doen.

Een gecombineerde aanvraag bij een erkende onroerenderfgoedgemeente indienen, kan op dit moment niet digitaal omdat de onroerenderfgoedgemeenten nog geen toegang hebben tot ons premieloket. We hopen dit snel op te lossen zodat je je aanvraag altijd via het e-loket kan aanvragen, ongeacht in welke gemeente je erfgoed gelegen is. Wordt vervolgd!