Vraag ook in 2023 tijdig je attest voor vermindering van de personenbelasting aan!

Premies en financiële steun

Investeerde je in 2023 in de restauratie en het onderhoud van je beschermd onroerend erfgoed, dan kan je in aanmerking komen voor belastingvermindering.

Het gaat om een vermindering van 40% op een maximum van 25.000 euro per onroerend goed, geldig voor eigenaars, erfpachthouders, vruchtgebruikers en opstalhouders. Attesten voor uitgaven in het jaar 2023 (aanslagjaar 2024) kunnen aangevraagd worden tot en met 14 januari 2024. Wacht dus niet tot je aanslagbiljet in de bus zit, maar vraag tijdig je attest aan!

De belastingvermindering geldt voor alle vormen van beschermd onroerend erfgoed, maar kan je niet cumuleren met een premie.

Meer informatie over deze vermindering van personenbelasting.