Werking vanuit drie regio’s vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2018 organiseert het agentschap Onroerend Erfgoed haar werking vanuit drie regio’s in plaats van 5 provincies. Deze 3 regio’s worden ondersteund door het nieuwe Infopunt Erfgoed, waar ook het eerstelijns contact verzorgd wordt. Het agentschap blijft in elk van de 5 huidige administratieve centra actief. Je kan het agentschap en haar medewerkers dus nog steeds contacteren via hun bestaande contactinformatie.

Het gaat vooral om een interne reorganisatie. In een aantal gevallen is er een verschuiving in de opvolging van dossiers. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag naar hogere permanentie en kennisoverdracht bij onze begeleiding en adviesverlening.