Zesde oproep: begeleiding bij her- of nevenbestemming van parochiekerken

Herbestemming

Gemeenten en kerkbesturen kunnen tot 15 april 2019 opnieuw een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

Veel steden, gemeenten en kerkbesturen beseffen dat het vinden van zinvolle en betaalbare bestemmingen voor kerken niet voor de hand ligt. Velen ontwikkelen nu al suggesties, visies of kerkenbeleidsplannen. Maar vooral de stap naar effectieve uitvoering blijkt niet vanzelfsprekend. Vaak rijzen twijfels over de realiteitszin, haalbaarheid en duurzaamheid van de ideeën. Bovendien beseft men hoe belangrijk het is dat transformaties van kerken niet alleen doordacht maar ook op een gevoelige en kwalitatieve manier gebeuren.

Het aanbod van de Vlaamse overheid om haalbaarheidsonderzoeken te begeleiden, wil hier een antwoord op bieden. Het Projectbureau Herbestemming Kerken onderzoekt aan de hand van ontwerpen en financiële simulaties of het project op een kwalitatieve en verantwoorde manier te realiseren valt. Gemeentebesturen en kerkbesturen kunnen op basis daarvan op korte termijn gefundeerde beslissingen nemen en de uitvoering van een concreet project voorbereiden. Het haalbaarheidsonderzoek is de voorbereiding voor een daadwerkelijk uit te voeren project. 

Meer informatie over het begeleidingstraject, de kostprijs en procedure vind je in het informatiedocument dat je hieronder kan downloaden.

Wil je jouw parochiekerk kandidaat stellen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek? Vul dan het aanvraagformulier in en bezorg het voor 15 april aan het Projectbureau Herbestemming Kerken