Erfgoedmedewerkers van de Stad Gent vulden onze inventaris van het bouwkundig erfgoed aan in twee wijken van de stad. De selectie bouwkundig erfgoed in deze straten werd tussen 2016 en 2019 herbekeken. De 200 fiches van de projecten zijn nu beschikbaar op de inventariswebsite van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Voor veel erfgoedprojecten is de financiële ondersteuning van giften onontbeerlijk. Zonder donateurs zouden heel wat mooie erfgoedplannen nooit gerealiseerd zijn.

Via een Herita-projectrekening kunnen de donateurs van jouw erfgoedproject 45% van hun gift recupereren. Een mooie fiscale hefboom voor donateurs en een sterk argument dat jouw zoektocht naar giften aanzienlijk vergemakkelijkt!

Door de coronacrisis komen heel wat particulieren, lokale overheden en professionelen met een lopend onroerenderfgoedproject mogelijk in de problemen met de termijn van hun werkzaamheden of aanvragen. Om hen te helpen in deze uitzonderlijke omstandigheden, besliste de Vlaamse regering om flexibel om te gaan met de procedures in de onroerenderfgoedregelgeving.

Thema's

Regelgeving en beleid