Dit jaar reikt de Vlaamse overheid voor de zesde keer een Onroerenderfgoedprijs uit. De laureaten van de prijs zijn drie (voormalige) burgerhuizen uit Leuven, Roeselare en Wemmel. Ze maken alle drie nog kans om de Onroerenderfgoedprijs 2021 te winnen in oktober. Heb je een favoriet, dan kan je vanaf nu stemmen voor de publieksprijs.

Thema's

Premies en financiële steun

Restauratie

De kans op een nieuwe inschrijving op de UNESCO-Werelderfgoedlijst is toegenomen voor België en Nederland. Dit blijkt uit het ICOMOS-adviesrapport dat de Koloniën van Weldadigheid ontvingen. Hierin uit ICOMOS zich positief over het aangepaste nominatiedossier dat Vlaams minister Matthias Diependaele - in naam van België en Nederland - in januari 2020 opnieuw indiende.

Thema's

Landschappen

Sinds mei mag de horeca weer terrassen plaatsen. Terrassen vormen een karakteristiek en beeldbepalend element in heel Vlaanderen, van stads- en dorpskernen over de kust naar het platteland. Klanten genieten dan graag buiten van een drankje en een hapje. Omdat het terras vaak een deel van de openbare ruimte inneemt, zijn hieraan een aantal regels verbonden. Veel steden en gemeenten hebben een terrasreglement dat de voorwaarden regelt voor het plaatsen van een terras door een horeca-uitbater. Als het terras in of aan beschermd erfgoed is geplaatst, is hiervoor ook vaak een melding of toelating nodig.

Thema's

Bescherming

Bouwkundig erfgoed

Regelgeving en beleid

Om je beschermd erfgoed goed te kunnen beheren, is het belangrijk om na te denken over de ambities die je wilt verwezenlijken op langere termijn. In een beheersplan geef je weer waar je met jouw onroerend erfgoed naar toe wil en hoe je dat zal doen. Maar bij heel wat erfgoedsites zijn meerdere eigenaars en gebruikers betrokken. We merken dat het voor dergelijke grotere gehelen niet altijd makkelijk is om een beheersplan op te maken. Daarom maakten we een leidraad op die je hierbij kan helpen.

Voor het nieuwe systeem van de erfgoedpremie via oproep gingen we op zoek naar juryleden. In de periode 2021-2023 zullen jaarlijks verschillende oproepen gelanceerd worden. Om per oproep en thema snel en flexibel te kunnen werken, stelden we een pool van juryleden samen die bestaat uit erfgoedspecialisten en specialisten uit andere domeinen. Je vindt de volledige lijst van juryleden op onze website.

Thema's

Premies en financiële steun