De kans op een nieuwe inschrijving op de UNESCO-Werelderfgoedlijst is toegenomen voor België en Nederland. Dit blijkt uit het ICOMOS-adviesrapport dat de Koloniën van Weldadigheid ontvingen. Hierin uit ICOMOS zich positief over het aangepaste nominatiedossier dat Vlaams minister Matthias Diependaele - in naam van België en Nederland - in januari 2020 opnieuw indiende.

Thema's

Landschappen

Elk jaar evalueren we de effecten van de Vlaamse archeologieregelgeving. Dat gebeurt op basis van cijfers, analyses en interpretaties. De resultaten daarvan zijn vanaf nu beschikbaar in de onderzoeksrapporten “Evaluatie archeologie 2019” en “Kenniswinst archeologie 2019”. Elk deel van dit tweeluik belicht het archeologische gebeuren vanuit een andere invalshoek.

In het najaar van 2019 digitaliseerden we de laatste stappen in de aanvraagprocedure voor een erfgoedpremie (standaardprocedure). Dat betekent dat je het hele traject - van de aanvraag van een premie tot en met de uitbetaling – sindsdien digitaal kan doorlopen. Maar we merkten dat dit gebruiksvriendelijker kon, dat er nood was aan een verbeterde versie waarin alle stappen vlotter op elkaar aansluiten. Daarom ontwikkelden we een nieuwe, klantvriendelijkere versie van ons premieloket.

Thema's

Premies en financiële steun

Europeana en Europa Nostra organiseerden op 9 mei een online webinar naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de Shumanverklaring. Tijdens dit webinar stelden de leden van de European Heritage Alliance, een informeel platform van 50 Europese en internationale erfgoednetwerken, het ‘Europe Day Manifesto’ voor. Dit Manifesto vertolkt de vele manieren waarop de Europese erfgoedsector tijdens en na deze Coronacrisis een katalysator kan zijn voor positieve verandering in de Europese samenleving.