Regelmatig wordt er door een lokaal bestuur een vraag over gesteld over de zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden. De toepassing ervan is niet altijd even duidelijk. De pagina hierover op onze website kende al verschillende versies en uitbreidingen, maar bleef nog te vaag.

Thema's

Archeologie

Bouwkundig erfgoed

Landschappen

Het Gruuthusemuseum in Brugge, het Predikheren in Mechelen en de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle zijn de drie laureaten voor de vijfde editie van de Onroerenderfgoedprijs. Iedereen kan vanaf nu stemmen op zijn favoriete laureaat. Begin oktober maken we bekend wie de Onroerenderfgoedprijs 2020 wegkaapt en wie de publieksprijs verdient.

Thema's

Archeologie

Bouwkundig erfgoed

Landschappen

Na vijf jaar nieuwe metaaldetectieregelgeving is het hoog tijd voor een evaluerende terugblik. We doen dat met twee onderzoeksrapporten. Deel 1, ‘Metaaldetectie in Vlaanderen, Historiek, Europese context en stand van zaken anno 2020’ en deel 2, ‘Kenniswinst van één jaar metaaldetectievondstmeldingen’ zijn vanaf nu gratis te downloaden van onze website. 

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Voortaan kan je via het Geoportaal het Perceelrapport Onroerend Erfgoed downloaden. Dit rapport biedt een overzicht van het aanwezige erfgoed op een perceel waaraan juridische gevolgen verbonden zijn. Als notaris, vastgoedmakelaar of (toekomstige) eigenaar krijg je zo snel een handig overzicht van de beschikbare gegevens uit onze databanken. 

Al enkele jaren probeert het agentschap de restauratie van natuursteenimitatie te stimuleren. De toepassing hiervan werd populair aan het einde van de negentiende eeuw en kende zijn hoogtepunt tijdens het interbellum. Onderzoek naar het behoud en beheer van imitaties moet in 2021 uitmonden in een handleiding en praktische studiedag. We vinden het belangrijk dat onze bevindingen bruikbaar zijn in de praktijk. Daarom willen we dat uitvoerders en ontwerpers een stem krijgen. Heb jij ervaring met de restauratie van natuursteenimitatie? Of heb je hier vragen over in het kader van een restauratie? Neem dan deel aan ons verkennend interview.

Thema's

Restauratie