Wil je de Archeologiedagen niet missen, maar blijf je liever thuis? Ben jij een thuisbakker met een warm hart voor archeologie? Doe dan mee met onze archeobakwedstrijd en maak kans op een mooie prijs!

Thema's

Archeologie

Vrijdag 18 september keurde de Vlaamse Regering op initiatief van minister Matthias Diependaele een wijzigingsbesluit over de premieprocedures een eerste keer principieel goed. De nieuwe regels moeten zorgen voor een snellere en meer betrouwbare financiële steun bij onderhoud en restauratie. Nu gaat de adviesfase in. De bijsturing van de premieregels treedt dus pas in werking na een definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering. We voorzien een inwerkingtreding vanaf 1 december 2020.

Thema's

Premies en financiële steun

Ben je eigenaar of syndicus van een gebouw waarin zich een historisch waardevolle lift bevindt? En moet die lift voldoen aan de maatregelen die, in functie van de veiligheid, uitgevoerd moeten zijn voor 31 december 2022? Neem dan contact met ons op om een attest te bekomen zodat alternatieve oplossingen voor jouw lift besproken kunnen worden.

Van 21 tot en met 27 september organiseert het Vlaams Architectuurinstituut de tweede editie van het Festival van de architectuur. Het thema van dit interdisciplinair evenement is ‘Verbind de stad’. De insteek is dat architectuur de kracht heeft om gebouwen en functies te verbinden én om mensen dichter bij elkaar te brengen. Erfgoed speelt daarin een belangrijke rol, omdat heteen onmiskenbaar sociaal karakter heeft en zorgt voor hechting. Het agentschap Onroerend Erfgoed laat drie architecten aan het woord die ons hun ervaringen met erfgoed delen. Tijdens hetfestival kan je hun visie bekijken in een filmpje in de Gentse stadsbibliotheek De Krook.

 

Thema's

Bouwkundig erfgoed