We werken aan een pilootproject rond de thematische evaluatie van onroerend erfgoed, toegespitst op windmolens. Op die manier willen we de erfgoedwaarden van traditionele windmolens in Vlaanderen in kaart brengen.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Onderzoek

In Frankrijk werd een grote hoeveelheid aan illegale archeologische vondsten in beslag genomen. De bal ging aan het rollen toen de eigenaar via Vlaanderen zijn vondsten wilde witwassen. “Ik ben erg trots dat door het snel en adequaat handelen van onze onderzoekers deze archeologische plunderingen ontdekt is”, laat Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele weten. “Deze misdaad kon leiden tot geschiedvervalsing met een serieuze impact op onze Vlaamse identiteit.” Minister Diependaele zal de muntschat in het voorjaar van 2021 officieel overhandigen aan de Franse staat.

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Op 24 september organiseerden we samen met Raakvlak en de Musea Brugge en met medewerking van UGent - Onderzoeksgroep Historische Archeologie en KU Leuven, Sagalassos Archeological Research Project, een studiedag over petrografie en muurwerkarcheologie. De presentaties kan je online (her)bekijken via Slideshare.

Thema's

Erkenningen

Onderzoek

Samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media lieten we een studie uitvoeren over publieksvriendelijke ontsluiting van archeologische kennis en collecties. Enerzijds wilden we een concreet beeld krijgen van hoe archeologie vandaag in Vlaanderen toegankelijk is voor het publiek. Anderzijds wilden we laten onderzoeken hoe collecties en sites, verhalen en nieuwe kennis over het verleden op een kwaliteitsvolle en laagdrempelige manier nog breder toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Thema's

Onderzoek

Regelgeving en beleid