Voor het nieuwe systeem van de erfgoedpremie via oproep gingen we op zoek naar juryleden. In de periode 2021-2023 zullen jaarlijks verschillende oproepen gelanceerd worden. Om per oproep en thema snel en flexibel te kunnen werken, stelden we een pool van juryleden samen die bestaat uit erfgoedspecialisten en specialisten uit andere domeinen. Je vindt de volledige lijst van juryleden op onze website.

Thema's

Premies en financiële steun

Voor het nieuwe systeem van de erfgoedpremie via oproep zijn we op zoek naar juryleden. In de periode 2021-2023 zullen jaarlijks verschillende oproepen gelanceerd worden. Om per oproep en thema snel en flexibel te kunnen werken, stellen we een pool van juryleden samen die bestaat uit erfgoedspecialisten en specialisten uit andere domeinen. Tot en met 31 maart 2021 kan je je kandidaat stellen voor deze pool van juryleden via dit formulier.

Thema's

Premies en financiële steun

We berichtten eerder al over de wijzigingen aan de premieregels die momenteel volop voorbereid worden. De Vlaamse Regering gaf op 30 oktober haar tweede principiële goedkeuring aan het besluit om de aanvraagprocedures voor erfgoedpremies en meerjarenpremieovereenkomsten te wijzigen. Ondertussen werd een laatste advies gevraagd aan de Raad van State. Nadien kan de Vlaamse Regering overgaan tot de definitieve beslissing. We vermoeden dat de nieuwe premieregels in de loop van december van start gaan en niet op 1 december zoals we eerder communiceerden. In dit bericht leggen we uit wat er zal veranderen. Vanaf de inwerkingtreding vind je op onze website ook alle details over de nieuwe aanvraagprocedures, de vereenvoudigde dossiersamenstelling, de nieuwe aanvraagformulieren …

Thema's

Premies en financiële steun

Vrijdag 18 september keurde de Vlaamse Regering op initiatief van minister Matthias Diependaele een wijzigingsbesluit over de premieprocedures een eerste keer principieel goed. De nieuwe regels moeten zorgen voor een snellere en meer betrouwbare financiële steun bij onderhoud en restauratie. Nu gaat de adviesfase in. De bijsturing van de premieregels treedt dus pas in werking na een definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering. We voorzien een inwerkingtreding vanaf 1 december 2020.

Thema's

Premies en financiële steun