De eerste oproepen vorig jaar kenden een groot succes. Dit jaar lanceren we 5 nieuwe premieoproepen voor een totaalbedrag van 30 miljoen euro voor wie grote en duurzame investeringen aan beschermd erfgoed plant. Tot uiterlijk 1 februari 2023 kan je een preselectiedossier indienen met o.a. een conceptnota en globale kostenraming.

Matthias Diependaele, Vlaams minister van onroerend erfgoed, kent de Onroerenderfgoedprijs 2022 toe aan Het Steen in Antwerpen. De Sint-Odulphuskerk in Borgloon wint de publieksprijs op basis van een poll waaraan meer dan 10.000 mensen deelnamen. Marc Elsen, die de drijvende kracht is achter de restauratie van de Wijnmuur in Wezemaal, ontvangt een Eervolle Vermelding van de jury.

Thema's

Archeologie

Bouwkundig erfgoed

Landschappen

Onroerenderfgoedprijs

Met de definitieve wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit zet de Vlaamse Regering een volgende belangrijke stap in de implementatie van de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid en de financiering van de archeologische erfgoedzorg. Eerder keurde het Vlaams Parlement ook al de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet goed. De meeste wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023. 

Thema's

Archeologie

Erkenningen

Premies en financiële steun