Erfgoedmedewerkers van de Stad Gent vulden onze inventaris van het bouwkundig erfgoed aan in twee wijken van de stad. De selectie bouwkundig erfgoed in deze straten werd tussen 2016 en 2019 herbekeken. De 200 fiches van de projecten zijn nu beschikbaar op de inventariswebsite van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Voor veel erfgoedprojecten is de financiële ondersteuning van giften onontbeerlijk. Zonder donateurs zouden heel wat mooie erfgoedplannen nooit gerealiseerd zijn.

Via een Herita-projectrekening kunnen de donateurs van jouw erfgoedproject 45% van hun gift recupereren. Een mooie fiscale hefboom voor donateurs en een sterk argument dat jouw zoektocht naar giften aanzienlijk vergemakkelijkt!

Voor het nieuwe systeem van de erfgoedpremie via oproep zijn we op zoek naar juryleden. In de periode 2021-2023 zullen jaarlijks verschillende oproepen gelanceerd worden. Om per oproep en thema snel en flexibel te kunnen werken, stellen we een pool van juryleden samen die bestaat uit erfgoedspecialisten en specialisten uit andere domeinen. Tot en met 31 maart 2021 kan je je kandidaat stellen voor deze pool van juryleden via dit formulier.

Thema's

Premies en financiële steun

In 2019/2020 onderzochten het VITO en UHasselt in opdracht van ons agentschap in welke mate Vlamingen bereid zijn te betalen voor het behoud van plaatsen met erfgoedwaarde in hun nabije omgeving. Dit jaar brengen we de resultaten naar het grote publiek en organiseren we op 22 april een studiedag over de financiering van erfgoed in samenwerking met Herita, Cultuurloket, VITO en UHasselt.

We werken aan een pilootproject rond de thematische evaluatie van onroerend erfgoed, toegespitst op windmolens. Op die manier willen we de erfgoedwaarden van traditionele windmolens in Vlaanderen in kaart brengen.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Onderzoek