Onze bodem zit vol met verhalen die verteld willen worden. Samen met lokale partners en Vlaanderen Fietsland, werkten wij 16 fietsroutes uit die je gidsen langs archeologische ontdekkingen doorheen Vlaanderen. Van de heuvels van de Westhoek over het Rivierenland tot de Romeinse rijkdom in Tongeren. Je kan de routes zelfstandig fietsen, het hele jaar door. Per route stop je langs enkele archeologische bezienswaardigheden en lees je een beschrijving van wat je kan ontdekken.

Op vrijdag 14 oktober 2022 komen we opnieuw samen voor onze jaarlijkse landschapscontactdag. Tijdens de landschapscontactdag staat het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis en de dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Dit jaar ligt de focus op landschappen in transitie.

Thema's

Landschappen

Op 26 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid goed. Die visienota vertrekt van het idee dat de zorg voor het onroerend erfgoed een gedeelde verantwoordelijkheid is voor het Vlaamse en lokale bestuursniveau. Lokale besturen - en vooral erkende onroerenderfgoedgemeenten - krijgen meer verantwoordelijkheid en ruimte om een lokaal onroerenderfgoedbeleid te ontwikkelen. Om de visienota te implementeren is een wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet en vervolgens ook het Onroerenderfgoedbesluit nodig. 

Thema's

Archeologie

Bouwkundig erfgoed

Landschappen

Archeologie verbindt mensen met hun omgeving, verhalen met collecties en heden met verleden. Archeologie spreekt vaak tot de verbeelding van het publiek. Het draagt bij aan de identiteit van een plaats en de mensen die daar wonen. Wil jij weten hoe je het publiek beter bij jouw archeologische projecten kunt betrekken? Hoe je de zichtbaarheid van archeologie binnen een regio kan vergroten? Hoe je de vondsten, de verhalen en de kennis over het verleden het beste kan ontsluiten? Dan helpt de Inspiratiegids Publieksarcheologie je graag op weg.