Een onroerenderfgoedrichtplan is een relatief nieuw instrument om erfgoed te behouden en te ontwikkelen voor de toekomst. In 2016 startten we met de eerste twee pilootprojecten: richtplannen voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en de mergelgroeven in Riemst.  
Sinds 2020 werken we aan een derde richtplan, eentje voor historische landgoederen. Verleden maand ondertekenden alle partners in dit project een intentieverklaring tot samenwerking. Een belangrijke mijlpaal!

Wij zijn op zoek naar collega’s uit lokale administraties! We starten immers met de vertaling van de principes uit de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid naar de dagelijkse praktijk. En dat willen niet alleen doen: we horen graag van jullie hoe we die scenario’s het best verder uitwerken tot een concrete dagelijkse aanpak. Wat verwachten we van mekaars dienstverlening? Hoe gieten we de scenario’s in efficiënte processen die een goede samenwerking mogelijk maken? Wat moeten IT-systemen kunnen om daarbij te helpen?

Net zoals voor andere beroepen is het voor archeologen van groot belang om zich permanent bij te scholen. Daarom organiseert het agentschap samen met partners sinds 2020 verdiepende opleidingen. In 2022 komen er vijf opleidingen in aanmerking als verdiepende bijscholing:

Thema's

Erkenningen

Op 26 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid goed. De visienota vertrekt van het idee dat de zorg voor het onroerend erfgoed een gedeelde verantwoordelijkheid is voor het Vlaamse en lokale bestuursniveau. Lokale besturen - en vooral erkende onroerenderfgoedgemeenten - krijgen meer verantwoordelijkheid en ruimte om een lokaal onroerenderfgoedbeleid te ontwikkelen.

Thema's

Regelgeving en beleid

Wij gingen recent op zoek naar een nieuw jurylid voor de Onroerenderfgoedprijs ter vervanging van Tijl Vereenooghe. Wij zochten en vonden de vervanger die we nodig hadden in Ellen Vertommen.

Thema's

Onroerenderfgoedprijs