Vandaag, 15 december 2020, treden de reeds aangekondigde wijzigingen aan de premieregels in werking. De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 11 december haar definitieve goedkeuring aan het besluit om de aanvraagprocedures voor erfgoedpremies en meerjarenpremieovereenkomsten te wijzigen. Het gaat om het besluit waarin een verhoging van de erfgoedpremie volgens de standaardprocedure en de invoering van een nieuwe premie via oproep is opgenomen.

Thema's

Regelgeving en beleid

We berichtten eerder al over de wijzigingen aan de premieregels die momenteel volop voorbereid worden. De Vlaamse Regering gaf op 30 oktober haar tweede principiële goedkeuring aan het besluit om de aanvraagprocedures voor erfgoedpremies en meerjarenpremieovereenkomsten te wijzigen. Ondertussen werd een laatste advies gevraagd aan de Raad van State. Nadien kan de Vlaamse Regering overgaan tot de definitieve beslissing. We vermoeden dat de nieuwe premieregels in de loop van december van start gaan en niet op 1 december zoals we eerder communiceerden. In dit bericht leggen we uit wat er zal veranderen. Vanaf de inwerkingtreding vind je op onze website ook alle details over de nieuwe aanvraagprocedures, de vereenvoudigde dossiersamenstelling, de nieuwe aanvraagformulieren …

Thema's

Premies en financiële steun

Het agentschap start een nieuw project op over rolduidelijkheid binnen de archeologische erfgoedzorg. Hiervoor zullen we de volgende maanden verschillende actoren uit de sector uitgebreid en intensief gaan bevragen.

Thema's

Regelgeving en beleid

Op 24 september organiseerden we samen met Raakvlak en de Musea Brugge en met medewerking van UGent - Onderzoeksgroep Historische Archeologie en KU Leuven, Sagalassos Archeological Research Project, een studiedag over petrografie en muurwerkarcheologie. De presentaties kan je online (her)bekijken via Slideshare.

Thema's

Erkenningen

Onderzoek

De publieke ruimte is van iedereen en is voortdurend in verandering. De betekenissen die we geven aan de koloniale verwijzingen, zoals standbeelden of straatnamen, evolueren. Het toenemende historisch onderzoek naar de koloniale periode zet aan tot debat. 

Thema's

Bouwkundig erfgoed