Samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media lieten we een studie uitvoeren over publieksvriendelijke ontsluiting van archeologische kennis en collecties. Enerzijds wilden we een concreet beeld krijgen van hoe archeologie vandaag in Vlaanderen toegankelijk is voor het publiek. Anderzijds wilden we laten onderzoeken hoe collecties en sites, verhalen en nieuwe kennis over het verleden op een kwaliteitsvolle en laagdrempelige manier nog breder toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Thema's

Onderzoek

Regelgeving en beleid

Het Predikheren in Mechelen wint de Onroerenderfgoedprijs 2020. Het voormalige klooster stond sinds 1975 leeg en werd herbestemd tot stadsbibliotheek. De bibliotheek is nu een culturele hotspot die ook als ontmoetingsplaats gebruikt wordt door de Mechelaars. Deze herbestemming zorgde letterlijk voor nieuw leven op een verlaten plek. Minister Matthias Diependaele overhandigde vrijdagavond de prijs aan de winnaar tijdens de prijsuitreiking in de kerk van het Sint-Agnesbegijnhof in Sint-Truiden.

Wil je de Archeologiedagen niet missen, maar blijf je liever thuis? Ben jij een thuisbakker met een warm hart voor archeologie? Doe dan mee met onze archeobakwedstrijd en maak kans op een mooie prijs!

Thema's

Archeologie

Vrijdag 18 september keurde de Vlaamse Regering op initiatief van minister Matthias Diependaele een wijzigingsbesluit over de premieprocedures een eerste keer principieel goed. De nieuwe regels moeten zorgen voor een snellere en meer betrouwbare financiële steun bij onderhoud en restauratie. Nu gaat de adviesfase in. De bijsturing van de premieregels treedt dus pas in werking na een definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering. We voorzien een inwerkingtreding vanaf 1 december 2020.

Thema's

Premies en financiële steun

Ben je eigenaar of syndicus van een gebouw waarin zich een historisch waardevolle lift bevindt? En moet die lift voldoen aan de maatregelen die, in functie van de veiligheid, uitgevoerd moeten zijn voor 31 december 2022? Neem dan contact met ons op om een attest te bekomen zodat alternatieve oplossingen voor jouw lift besproken kunnen worden.