Op 31 januari 2024 is het maximumbudget voor de erfgoedlening bereikt. De Vlaamse Overheid stelt jaarlijks een budget van maximaal 7 miljoen euro ter beschikking en voor 2024 werd dat bedrag bereikt. De Vlaamse Participatiemaatschappij (PMV) kan dus geen erfgoedleningen meer toekennen. Er wordt geen wachtlijst aangelegd.

Thema's

Premies en financiële steun

Het agentschap Onroerend Erfgoed bewaart een groot en bijzonder waardevol fotoarchief. Onderzoekers en consulenten maken sinds de jaren 1960 foto’s in alle stappen van hun werk, zowel tijdens het inventariseren, het beschermen als bij het beheren van het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Een groot deel van die foto’s bleef tot vandaag enkel raadpleegbaar in onze archieven. Deze willen we nu allemaal aanbieden in onze Beeldbank

Thema's

Inventaris

Onderzoek

De Vlaamse bodem is rijk aan archeologische vondsten. De tienduizenden jaren bewoning in onze contreien hebben veel sporen achtergelaten. Gravende archeologen zijn ondertussen een vertrouwd beeld geworden in het straatbeeld. En al die onderzoeken leveren veel kenniswinst op. Het succes van de jaarlijkse Archeologiedagen en Open Monumentendag toont aan dat het brede publiek interesse heeft in die kenniswinst. Met de lancering van een oproep voor educatieve projecten en publiekswerking in de archeologie willen we die archeologische kennis voor verschillende doelgroepen toegankelijker maken.

Thema's

Archeologie

Sinds 2019 is de opmaak van een energieprestatiecertificaat, een EPC, nodig als je een woning wilt verkopen. Een EPC toont aan hoe energiezuinig een gebouw is en geeft aanbevelingen om deze energiezuiniger te maken. Een beschermd gebouw energiezuiniger maken, vraagt om maatwerk. De generieke aanbevelingen uit het EPC houden geen rekening met de erfgoedwaarden van beschermde monumenten en zijn dus vaak niet uitvoerbaar omdat ze de erfgoedwaarden aantasten. Het Energieadvies Onroerend Erfgoed biedt hier een oplossing voor: het is een aanvullend en complementair advies op het EPC dat vertrekt vanuit de erfgoedwaarden van het pand. 

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Het mandaat van de leden van de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed (VCVE) liep eind december 2022 af. Met oog op een evenwichtige samenstelling van de VCVE wordt opnieuw een oproep gelanceerd tot nieuwe kandidaatstellingen.

Thema's

Varend erfgoed