In 2019/2020 onderzochten het VITO en UHasselt in opdracht van ons agentschap in welke mate Vlamingen bereid zijn te betalen voor het behoud van plaatsen met erfgoedwaarde in hun nabije omgeving. Dit jaar brengen we de resultaten naar het grote publiek en organiseren we op 22 april een studiedag over de financiering van erfgoed in samenwerking met Herita, Cultuurloket, VITO en UHasselt.

We werken aan een pilootproject rond de thematische evaluatie van onroerend erfgoed, toegespitst op windmolens. Op die manier willen we de erfgoedwaarden van traditionele windmolens in Vlaanderen in kaart brengen.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Onderzoek

We vernieuwden onze metaaldetectievondstmeldingstool en brachten een belangrijke wijziging aan die meldingen vanop het terrein vereenvoudigt.