Onze agenda ontsnapt niet aan de actualiteit. Opleidingen in groep zijn op dit moment niet te verzoenen met de maatregelen om het corona-virus te beteugelen. Hoe lang de maatregelen nog zullen doorwerken en hoe of hoe snel ze zullen versoepeld worden, is momenteel nog onduidelijk. Hieronder vind je een overzicht van alle activiteiten die noodgedwongen geannuleerd zijn. Eens de maatregelen versoepeld zijn, bekijken we wanneer en hoe we deze opleidingen opnieuw kunnen inplannen. We houden jullie op de hoogte. 

Lokale besturen zetten steeds vaker in op inventarisatie van het onroerend erfgoed in hun regio. Onze inventaristeams delen hun jarenlang opgebouwde expertise graag met hen via een volledig herwerkte webpagina voor lokale overheden. Je kunt er alle handleidingen over het inventariseren van bouwkundig en landschappelijk erfgoed downloaden. Je leest er ook hoe je als lokale overheid kan meewerken aan de Inventaris Onroerend Erfgoed.

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Landschappen

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 27 maart 2020 een noodbesluit goed. Dat heeft ook gevolgen voor de termijn van het openbare onderzoek over de vaststelling van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant. Dit onderzoek is op dit ogenblik verlengd tot en met 18 juni 2020 omwille van de coronacrisis. 

Thema's

Regelgeving en beleid

Het Europees Erfgoedlabel is een tweejaarlijks initiatief van de Europese Unie. De bedoeling ervan is om plaatsen op de kaart te zetten die de Europese geschiedenis weerspiegelen. De Koloniën van Weldadigheid, waar Wortel- en Merksplas-Kolonie onderdeel van uitmaken, zijn dit jaar bekroond met zo'n label. Het is de eerste keer dat een Vlaamse site die eer te beurt valt. Al kunnen we de pluim niet helemaal op onze eigen hoed steken. Dit is namelijk een project over de landsgrenzen heen, ingediend samen met Nederland, waar de idee van de weldadigheidskoloniën ooit ontstaan is. 

Thema's

Landschappen

De landschapscontactdag gaat dit jaar door op 9 oktober. Het thema van de dag is open field-landschappen, of vroeg gecultiveerde landschappen. We zoeken vijf lezingen om het programma van de landschapscontactdag mee vorm te geven.

Thema's

Landschappen

Onderzoek