Al sinds 2003 moeten eigenaars van gebouwen met liften rekening houden met een aantal verplichtingen op vlak van de veiligheid. Zo moet voor elke lift een gespecialiseerde risicoanalyse uitgevoerd worden. En dat is niet altijd evident voor historische liften. Sinds 2005 voorziet de regelgeving de mogelijkheid om voor historisch waardevolle liften alternatieven op maat voor te stellen die de erfgoedwaarden in stand houden. Die regelgeving is nu aangepast en eigenaars van historische liften krijgen meer tijd om aanpassingen te doen.

Thema's

Regelgeving en beleid

In de beeldbank kan je vanaf vandaag de Oost-Vlaamse plannen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bekijken. Binnenkort vind je er ook de plannen van de andere provincies en de plannen en tekeningen van de Mission Dhuicque. 

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Duurzaamheid

Onderzoek

We lanceren opnieuw een projectoproep voor het indienen van projectvoorstellen voor de module ‘wetenschappelijk onderzoek’, thema ‘syntheseonderzoek archeologie’.

Thema's

Archeologie

Onderzoek

Premies en financiële steun

Op dinsdag 2 mei 2023 organiseren we voor de tweede keer een contactdag over waardering van bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. Thema van deze jaargang is 'Erfgoed en meerstemmigheid. Nieuwe verhalen voor historische gebouwen?'.

De conventie van Faro benadrukt dat de erfgoedwaarde van objecten en plaatsen niet zozeer in henzelf ligt, maar in de betekenissen en verhalen die mensen eraan verbinden en de waarden die deze objecten en plaatsen vertegenwoordigen. Vaak wordt dan gedacht aan roerend erfgoed, maar ook bouwkundig erfgoed is drager van deze immateriële dimensie. Wat betekent deze benadering voor de waardering van bouwkundig erfgoed in Vlaanderen?

Thema's

Bouwkundig erfgoed

Ons beleid rond het plaatsen van zonnepanelen in een erfgoedcontext werd bijgestuurd.

Thema's

Bescherming

Bouwkundig erfgoed

Regelgeving en beleid